Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
580530
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

Số: 551/GDĐT 29/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2014 - 2015.

2

Số: 553/GDĐT 29/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2014 – 2015 và tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2014.

3

Số: 515/KH-GDĐT 18/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tổng điều tra trình độ văn hóa đối tượng phổ cập giáo dục năm 2014

4

*** 28/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Danh sách các đơn vị nộp tiền ủng hộ 02 giáo viên bệnh nan y

5

Số 548/KH-GDĐT 28/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Kế hoạch thực hiện cong tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong trường học năm học 2014-2015

6

Số 176/QĐ-GDĐT 26/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa

7

**** 28/8/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo BÁO CÁO NHANH ĐẦU NĂM HỌC 2014-2015 (gửi về cmthcstayhoa@phuyen.edu.vn) ngày 29/8/2014)

8

Số 546/GDĐT 28/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2014)

9

*** *** Phòng Giáo dục và Đào Tạo Bảng chấm công vận động viên luyện tập tham gia HKPĐ cấp tỉnh năm học 2013-2014

10

543/GDĐT 28/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo Làm bản chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gươg đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhân viên các trường học trực thuộc

11

Số: 532/GDĐT 25/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v báo cáo công tác thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

số 541/GDĐT 27/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tập huấn giáo viên tiếng Anh dạy lớp 6, 7 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015.

13

Số: 196/BC-GDĐT 26/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo BÁO CÁO Tổng kết năm học 2013 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015

14

****** ****** Phòng Giáo dục và Đào tạo Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3 của Bộ GDĐT.

15

531/KH-GDĐT 25/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo KẾ HOẠCH Triển khai cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2014-2015

16

Số: 193/GDĐT 25/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn báo cáo nhanh đầu năm học 2014 – 2015

17

54/KH-GDĐT 25/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức đợt thi đua cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

18

Số: 512/GDĐT 18/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường công tác phòng, chống viêm não vi rút, bệnh tay chân miệng và nâng cao tỉ lệ tiêm chủng.

19

*** 23/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015

20

523/GDĐT 20/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048