Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
576986
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

Số: 687/KH-GDĐT 17/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014

2

Số: 675/GDĐT 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc triển khai thực hiện công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3

Số 686/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v phát động phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt"

4

Số 685/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2014 - 2015

5

Số 684/KH-GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015

6

Số 214/QĐ-GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Quyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2014-2015

7

Số 683/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015

8

Số 668/GDĐT 09/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong nhà trường

9

Số: 677/KH- GDĐT 15/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Kế hoạch Tổ chức luyện tập và tham gia Hội thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường cấp tỉnh năm 2014

10

Số: 211/QĐ-GDĐT 15/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức luyện tập và tham gia Hội thi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong nhà trường cấp tỉnh năm 2014

11

Số: 05/SL-GDĐT 13/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên

12

Số: 04/SL-GDĐT 13/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN Xét các danh hiệu "Chi đội mạnh", "Liên đội mạnh", "Liên đội xuất sắc", năm học 2014 - 2015

13

Số: 03/SL-GDĐT 13/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN Tiêu chuẩn, bình chọn và tổ chức Liên hoan (hoặc Đại hội) Cháu ngoan Bác Hồ, giai đoạn 2014 - 2017

14

674/GDĐT 14/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v phát hành Bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt - Anh

15

Số: 678/GDĐT 15/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định Số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010

16

Số: 673/GDĐT 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

17

Số: 672/GDĐT 14/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v xét chọn học sinh vượt khó học tập nhận học bỗng chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS”

18

***** 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo CÁC KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN.

19

Số: 73/CĐGD 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc đẩy mạnh các hoạt động nữ công năm học 2014-2015

20

Số: 669/GDĐT 13/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc khám nha khoa học đường năm học 2014-2015.
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048