Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
580130
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

712/GDĐT 30/10/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015

2

Số 711/GDĐT 28/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v kiểm tra, xử lý 02 thanh đà gỗ của bồn chứa nước nhà vệ sinh

3

Số: 710/KH-GDĐT 28/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tập huấn Phương pháp “Bàn tay nặn bột”

4

Số: 705/GDĐT 24/10/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh Ebola.

5

Số: 704/GDĐT 24/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6

Số 708/GDĐT 28/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hỗ trợ Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi

7

709/GDĐT 28/10/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp huyện năm học 2014- 2015

8

*** *** Phòng Giáo dục và Đào Tạo Hướng dẫn sử dụng hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến (cấp trường)

9

Số 707/GDĐT 27/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v tập huấn sử dụng và triển khai hệ thống thống kê giáo dục quốc gia trực tuyến

10

Số 216/QĐ-GDĐT 20/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành giáo dục Trường THCS Lê Hoàn

11

***** 24/10/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v triệu tập học sinh giỏi lớp 9 tham gia học bồi dưỡng chuẩn bị dự thi cấp tỉnh năm học 2014-2015

12

Số: 676/GDĐT 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trong nhà trường.

13

Số: 701/GDĐT 24/01/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2/2014.

14

Số: 687/KH-GDĐT 17/10/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014

15

Số: 675/GDĐT 14/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc triển khai thực hiện công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16

Số 686/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v phát động phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt"

17

Số 685/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2014 - 2015

18

Số 684/KH-GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Kế hoạch Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2014-2015

19

Số 214/QĐ-GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Quyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2014-2015

20

Số 683/GDĐT 17/10/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048