Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
631999
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

Số:12/KH-CĐGD 27/02/2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

2

Số: 86/GDĐT 26/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014

3

Sè: 14/KH-GD§T 26/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Hội thi “Cô cấp dưỡng giỏi” cấp huyện năm học 2014-2015

4

Số: 02/KHLT-GDĐT-CĐGD 26/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ II năm 2015

5

Số:16 /TBTT-GDĐT 26/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Giáo viên và học sinh tham gia tập huấn các môn thể thao tham gia giải Thể thao học đường tỉnh Phú Yên năm học 2014-2015

6

Số: 82/GDĐT 26/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục

7

33/QĐ-GDĐT 26/02/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Coi thi giải toán qua Internet bằng tiếng Anh cấp huyện năm học 2014-2015

8

81/GDĐT 26/02/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo V/v triệu tập dự họp về công tác biên soạn, phản biện đề thi đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020”

9

12/QĐ-GDĐT 23/01/2015 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn coi thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh tại thị xã Sông Cầu năm học 2014-2015

10

12/QĐ-GDĐT 23/01/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn coi thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh tại huyện Sông Hinh năm học 2014-2015

11

35/QĐ-GDĐT 25/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH về việc cử cán bộ, giáo viên giám sát thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

12

79/GDĐT 25/02/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo LỊCH THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015

13

**** 25/02/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015

14

Số: 23/GM-GDĐT 10/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY MỜI Hội nghị chuyên môn tiểu học giữa kì 2 năm học 2014-2015

15

29/QĐ-GDĐT 12/02/2015 Phòng Giáo dục và Đà o tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2014-2015

16

Số 11/KH-GDĐT 11/02/2015 Phòng Giáo dục và Đào Tạo KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2015

17

Số 10/CTr-GDĐT 09/02/2015 Phòng Giáo dục và Đào Tạo CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 30/01/2015 của UBND huyện về thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

18

Số 77/GDĐT 14/02/2015 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2015

19

Số: 75/GDĐT 14/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường công tác PCCC bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu, cứu hộ, cứu nạn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và các hoạt động Lễ hội năm 2015

20

Số: 23/QĐ-GDĐT 09/02/2015 Phong Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích Hội khỏe Phù đổng huyện Tây Hòa lần thứ X năm học 2014-2015
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048