Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
577239
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

*** 23/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015

2

523/GDĐT 20/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Về việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh thuộc Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020

3

Số: 529/GTrT-GDĐT 22/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Giấy triệu tập đội văn nghệ

4

Số: 530/GDĐT 22/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2014

5

Số: 526/GDĐT 21/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn góp ý Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014 và nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

6

525/GM-GDĐT 21/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY MỜI Dự Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015

7

527/KH-GDĐT 21/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2014-2015

8

Số: 528 /GDĐT 21/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v phân công báo cáo tham luận Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015

9

524/TT-GDĐT 21/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo Triệu tập giáo viên luyện tập tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Phú Yên làn thứ V, năm 2014 gắn với tuyên truyền biên giới và biển đảo Việt Nam

10

522/GDĐT 20/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học mới 2014-2015

11

Số: 513 /GDĐT 18/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn mẫu biên bản bàn giao Hiệu trưởng

12

Số: 519/GTT-GDĐT 19/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP

13

517/TT-GDĐT 18/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v triệu tập giáo viên, nhân viên hoàn chỉnh dữ liệu tốt nghiệp THCS từ năm 2003 đến năm 2013

14

516/TT-GDĐT 18/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v triệu tập, cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn trung học - 2014

15

514/TT-GDĐT 19/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v triệu tập triển khai công tác tái điều tra trình độ văn hóa các đối tượng phổ cập giáo dục phổ thông năm 2014

16

Số: 511/GTrT-GDĐT 18/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP

17

Số: 510/GDĐT 14/8/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn triển khai dạy thí điểm tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015.

18

Số: 503/GDĐT 13/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2014 – 2015

19

Số: 59/CĐGD 14/8/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v xét và đề nghị hỗ trợ cho học sinh khó khăn năm học 2014-2015

20

168/QĐ- GDĐT 14/8/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v thành lập Đoàn tham dự Lễ Tuyên dương và khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc năm học 2013- 2014
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048