Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
590074
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

760/GDĐT 24/11/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo LỊCH THI TIẾT DẠY HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015

2

Số: 761/GDĐT 24/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v phê bình Hiệu trưởng chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý 02 thanh đà gỗ bồn nước nhà vệ sinh.

3

Số 49/TB-GDĐT 21/11/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo THÔNG BÁO Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015

4

Số: 757/GDĐT 21/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

5

Số: 754/GTT-GDĐT 20/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP Về việc tập huấn CBQL, GV dạy trẻ khiếm thính học hòa nhập năm học 2014 - 2015

6

Số: 752/GDĐT 19/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo Về việc thông báo những tồn tại sau thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

7

Số 49/TB-GDĐT 21/11/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo THÔNG BÁO Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015

8

751/GTT-GDĐT 19/11/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo GIẤY TRIỆU TẬP Về việc họp Hội đồng Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2014-2015

9

750 /GTT-GDĐT 18/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP Về việc tập huấn công tác tự đánh giá trường mầm non

10

*** 23/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ Năm học: 2014-2015

11

Số: 747 /GDĐT 17/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014

12

Số: 748/GDĐT 18/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo DANH MỤC PHÂN BỔ THIẾT BỊ NĂM HỌC 2014-2015 (ĐỢT 3)

13

742/ GDĐT 17/11/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 -2015

14

Số: 745/GDĐT 17/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2014-2015.

15

**** 17/11/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NĂM HỌC 2014 - 2015

16

48/tb-GDĐT 17/11/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v thông báo thay đổi địa điểm tổ chức khai mạc, thi năng lực và tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2014-2015

17

Số: 741/GDĐT 14/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

18

Số: 740/GDĐT 14/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v kết luận chỉ đạo việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

19

233/QĐ-GDĐT 24/11/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2014-2015

20

Số: 739/GDĐT 14/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra liên ngành về kiểm tra đánh giá công tác y tế trường học năm học 2014-2015.
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048