Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
592364
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

*** 25/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỘP TIỀN PHÚNG ĐIẾU THẦY GIÁO HUỲNH VĂN KHOA Trường TH Số 1 Hòa Phong

2

771/GTT-GDĐT 27/11/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo V/v triệu tập, cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực giáo dục trung học qua hệ thống mạng thông tin

3

776/GTT-GDĐT 27/11/2014 Phong Giáo dục v� Đ� o Tạo TRIỆU TẬP HỌP GIÁM KHẢO CHUẨN BỊ TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015

4

775/GDĐT 27/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v triệu tập giáo viên tham dự tập huấn dạy học tích hợp ở trường phổ thông

5

Số: 773/GDĐT 26/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v kết luận công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

6

*** 25/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo MẪU BÁO CÁO KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 767/GDĐT NGÀY 25/11/2014

7

Số: 774/GDĐT 27/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP

8

Số 772/GDĐT 26/11/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v chuẩn bị công tác kiểm tra về khảo thí và KĐCLGD

9

*** 25/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo MẪU BÁO CÁO KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 767/GDĐT NGÀY 25/11/2014

10

Số: 763/GDĐT 24/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các dân tộc tôn giáo

11

Số: 764/KH-GDĐT 24/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 (Từ ngày 10/11 – 10/12/2014)

12

Số: 767/GDĐT 25/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v kiểm tra công tác ATGT và phổ biển giáo dục pháp luật cuối năm 2014

13

38/GM-TCKH 24/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY MỜI Tập huấn phần mềm kế toán phiên bản mới

14

Số: 50/TB-GDĐT 21/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo DANH MỤC PHÂN BỔ TÀI LIỆU, ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON NĂM 2014

15

760/GDĐT 24/11/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo LỊCH THI TIẾT DẠY HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015

16

Số: 761/GDĐT 24/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v phê bình Hiệu trưởng chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý 02 thanh đà gỗ bồn nước nhà vệ sinh.

17

Số 49/TB-GDĐT 21/11/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo THÔNG BÁO Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015

18

Số: 757/GDĐT 21/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

19

Số: 754/GTT-GDĐT 20/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP Về việc tập huấn CBQL, GV dạy trẻ khiếm thính học hòa nhập năm học 2014 - 2015

20

Số: 752/GDĐT 19/11/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo Về việc thông báo những tồn tại sau thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048