Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
587940
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

Số: 64/BC-CĐGD 19/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo BÁO CÁO Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015

2

Số: 02/SL - GDĐT 19/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo SAO LỤC

3

16/KHLT-GDDT-CĐGD 19/9/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2014-2015

4

623/GDĐT 19/9/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v thông báo kết quả thẩm định cơ sở vật chất, hồ sơ các nhóm đăng ký cấp phép dạy thêm năm học 2014-2015

5

587/GDĐT 19/9/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi năm học 2014 – 2015

6

Số: 222/GDĐT 19/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

7

621/GDĐT 19/9/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo V/v quy định, hướng dẫn sử sụng hồ sơ và một số công tác chuyên môn đầu năm học 2014 -2015

8

Số: 622/KH-GDĐT 19/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2014

9

Số: 614/GDĐT 17/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHÒNG GDĐT HUYỆN DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG MN, TH, THCS NĂM HỌC 2014 – 2015

10

Số 607/GM-GDĐT 16/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo Giấy mời dự chào cờ điểm Trường MN Hòa Phú và họp Hiệu trưởng triển khai công tác đầu năm

11

Số: 612/GTrT-GDĐT 17/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP

12

Số: 619/GDĐT 18/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Giấy triệu tập họp giáo viên tiếng Anh dạy cấp tiểu học.

13

607-GM-GDĐT 18/9/2014 Phòng Giáo dục và Đà o Tạo Giấy triệu tập về việc dự chào cờ điểm Trường Mầm non Hòa Phú và họp Hiệu trưởng triển khai công tác đầu năm

14

Số: 15/HDLT-PGDĐT-CĐGD 16/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN LIÊN TỊCH Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Các trường mầm non, tiểu học và THCS năm học 2014 – 2015

15

Số: 613/GDĐT 17/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức vận động học sinh THCS bỏ học ra lớp năm học 2014-2015

16

Số: 609/GTT-GDĐT 16/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP Dự lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella năm 2014 - 2015” huyện Tây Hòa

17

Số: 611/GTT-GDĐT 17/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP

18

Số: 608/GTT-GDĐT 16/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo GIẤY TRIỆU TẬP Về việc tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học

19

Số: 605/GDĐT 11/9/2014 Phong Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự trường học

20

Số 604/GDĐT 16/9/2014 Phòng Giáo dục và Đào Tạo V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048