• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA
 • + Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng GDĐT từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019
  | 334 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tuần 42 năm 2019
 • + Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng GDĐT từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tuần 41 năm 2019
 • Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng GDĐT từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019
  | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tuần 43 năm 2019
 • Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ
  | 273 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ
  | 285 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  | 257 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hồ sơ đề nghị tinh giản theo NĐ 108/2014/NĐ-CP
  | 312 lượt tải | 1 file đính kèm
 • + Lịch công tác tuần của lãnh đạo Phòng GDĐT từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019
  | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
  Lịch công tác tuần 40 năm 2019