Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003107998
 Hôm nay :   2011       
 Hôm qua :    10980       
 Tất cả:   3107998       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 107/GDĐT 16/3/2017 Về việc vận động 01 ngày lương đóng góp vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 82/GDĐT 24/3/2017 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TOÁN, VẬT LÝ QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016-2017 [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 127/GDĐT 24/3/2017 V/v giới thiệu các tấm gương cán bộ, giáo viên, học sinh tiêu biểu [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 125b/GDĐT 23/3/2017 Về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động theo nhu cầu cho giáo viên, nhân viên đã hết hạn hợp đồng [ 24-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số: 23/KH-GDĐT 20/3/2017 KẾ HOẠCH Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Tây Hòa [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
124/GDĐT 23/3/2017 V/v chấn chỉnh một số mặt công tác quản lý giáo dục [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 125a/HD-GDĐT 23/3/2017 V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 126/GDĐT 24/3/2017 V/v đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2018 [ 24-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 125/GDĐT 23/3/2017 V/v yêu cầu tổ chức kiểm điểm, khắc phục sau kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính [ 23-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 122 /GDĐT 22/3/2017 V/v tham gia hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2017 [ 22-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số: 12/TB- GDĐT 22/3/2017 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức mở các lớp bổ túc THCS và những nhiệm vụ chuyên môn THCS trong tháng 3 đến cuối năm học 2016-2017 [ 22-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số: 13/TB-GDĐT 22/3/2017 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra chuyên ngành giáo dục Trường THCS Phạm Đình Quy [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 111/GDĐT 17/3/2017 V/v thành lập Hội Khuyến học, Chi hội khuyến học trong các trường học và trung tâm trên địa bàn tỉnh [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 100/GDĐT 15/3/2017 V/v triển khai tẩy giun cho học sinh tiểu học đợt 1 năm 2017 [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 108/GDĐT 16/3/2017 V/v tăng cường phòng, chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 117/GDĐT 21/3/2017 Về việc phối hợp triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học [ 22-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số:119/GDĐT 21/3/2017 Về việc kê khai, lập hồ sơ quản lý công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn huyện Tây Hòa [ 22-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số 05/CV-LĐLĐ 22/3/2017 Về việc đính chính thành phần mời họp [ 22-03-2017 ] LĐLĐ huyện
Số: 118/GDĐT 21/3/2017 V/v hướng dẫn thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2016 - 2017 tại huyện Tây Hòa [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 116/GDĐT 21/3/2017 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016-2017 [ 22-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa