Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003108001
 Hôm nay :   2014       
 Hôm qua :    10980       
 Tất cả:   3108001       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 05-KHLT/HĐ-GDĐT 28/4/2017 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tham gia giao lưu Giáo viên - Tổng phụ trách Đội huyện Tây Hòa và Sơn Hòa năm học 2016 - 2017 [ 03-05-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo- Huyện Đoàn
Số: 34/KH-CĐGD 28/4/2017 KẾ HOẠCH tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2017 [ 01-05-2017 ] CĐGD huyện Tây Hòa
Sô: 191/GDĐT 28/4/2017 V/v gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt; điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần thứ I [ 28-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 33/QC-CĐGD 27/4/2017 Quy chế tổ chức Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa năm 2017 [ 28-04-2017 ] CĐGD huyện Tây Hòa
Số: 05/KHLT-PGDĐT-CĐGD 27/4/2017 KẾ HOẠCH liên tịch tổ chức Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành giáo dục huyện Tây Hòa năm 2017 [ 28-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số:193/GDĐT 28/4/2017 V/v chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiêm túc kiểm tra học kỳ II năm học 2016 -2017 [ 28-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 97/QĐ-GDĐT 25/4/2017 QUYẾT ĐỊNH về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2016 - 2017 [ 28-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tây Hòa
Số: 96/QĐ-GDĐT 25/4/2017 QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa [ 28-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tây Hòa
Số: 189/GDĐT 27/4/2017 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo tình hình an toàn về ANTT và phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2017 [ 27-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tây Hòa
Số: 187/GDĐT 27/4/2017 V/v hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2017 [ 27-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 188/GDĐT 27/4/2017 V/v Triển khai thực hiện Quy chế xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú yên [ 27-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tây Hòa
Số: 186/GDĐT-BVSTBPN 27/4/2017 V/v triển khai thực hiện báo cáo Ban VSTBPN năm 2017 [ 27-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào Tạo huyện Tây Hòa
Số: 94/QĐ-GDĐT 25/4/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn giám sát kiểm tra học kỳ II năm học 2016-2017 [ 26-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 437/UBND-VH&TT 21/4/2017 V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên địa bàn huyện [ 25-04-2017 ] UBND huyện TÂY HÒA
Số: 108/GDĐT 25/4/2017 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hòa
Số: 181/GDĐT 25/4/2017 V/v đảm bảo an toàn cho học sinh [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hòa
Số: 179/GDĐT 24/4/2017 V/v cung cấp thông tin học sinh tộc họ Đặng [ 24-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hòa
Số: 178/GDĐT 24/4/2017 V/v mạo nhận Cơ sở đào tạo ngoại ngữ - tin học và giấy phép lái xe Bình Định để tổ chức chiêu sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 24-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hòa
Số: 177/GDĐT 22/4/2017 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017 [ 23-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 361/HD-SGDĐT 18/4/2017 Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học; thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin [ 21-04-2017 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa