Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003255137
 Hôm nay :   3043       
 Hôm qua :    640       
 Tất cả:   3255137       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 519/GDĐT 03/11/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017 - 2018 [ 03-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 05/HD-LĐLĐ 02/11/2017 HƯỚNG DẪN xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 [ 03-11-2017 ] LĐLĐ huyện Tây Hòa
Số: 517/GDĐT 03/11/2017 (KHẨN) V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, tránh cơn bão số 12 và lũ lụt [ 03-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 225/QĐ-GDĐT 03/11/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành Giáo dục trường THCS Tây Sơn [ 03-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 26/LĐLĐ 02/11/2017 V/v yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2017 [ 03-11-2017 ] Liên đoàn Lao động huyện Tây hòa
Số: 125/GM-GDĐT 02/11/2017 GIẤY MỜI Về việc Dự họp triển khai công tác chuyên môn cấp THCS năm học 2017 - 2018 [ 03-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 501/GDĐT 26/10/2017 Về việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp [ 02-11-2017 ] Phòng GDĐT
Số:516/GDĐT 02/11/2017 V/v khẩn trương thực hiện một số biện pháp về phòng tránh bão, lũ các tháng cuối năm 2017 [ 02-11-2017 ] Phòng GDĐT
Số: 73/KH-GDĐT 25/9/2017 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. [ 02-11-2017 ] Phòng GDĐT
Số: 515/GDĐT 02/11/2017 V/v kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 124/GTT-GDĐT 02/11/2017 GIẤY TRIỆU TẬP [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 14/GM-LĐLĐ 02/11/2017 GIẤY MỜI [ 02-11-2017 ] LĐLĐ huyện Tây Hòa
Số: 514/GDĐT 02/11/2017 V/v rà soát việc nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 513/GDĐT 02/11/2017 THÔNG BÁO xả lũ Sông Ba Hạ [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 222/QĐ-GDĐT 27/10/2017 QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2017 - 2018 [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 83/KH-GDĐT 26/10/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi "Trường lớp: Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" cấp TH, THCS năm học 2017 - 2018 [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số:512/GDĐT 01/11/2017 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng tránh tai nạn, thương tích cho học sinh [ 02-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 85/KH-GDĐT 31/10/2017 KẾ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2017-2018 [ 01-11-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 510/GDĐT 31/10/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên [ 31-10-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 508/GDĐT 31/10/2017 V/v tạo điều kiện để công ty TNHH Nestle Việt Nam triển khai các hoạt động tuyên truyền giải bóng đá học sinh TH, THCS toàn quốc năm 2018 và tặng sữa Milo cho học sinh tiểu học [ 31-10-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa