Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003108000
 Hôm nay :   2013       
 Hôm qua :    10980       
 Tất cả:   3108000       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 08/GM-GDĐT 23/01/2018 GIẤY MỜI Về việc họp giao dự toán năm 2018 [ 23-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 27/GDĐT 22/01/2018 V/v đẩy mạnh Cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017-2018 [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 02/KH-GDĐT 15/01/2018 KẾ HOẠCH thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 02/QĐ-GDĐT 15/01/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích Giải Thể thao học đường năm học 2017-2018 [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 05/KH-GDĐT 19/01/2018 KẾ HOẠCH rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 238/QĐ-UBND 19/01/2018 QUYẾT ĐỊNH về việc khen thưởng thành tích xuất sắc qua Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn chuyên tiểu học cấp huyện, năm học 2017-2018 [ 22-01-2018 ] UBND huyện Tây Hòa
Số: 07/QĐ-GDĐT 18/01/2018 QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi các môn chuyên tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018 [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 21/GDĐT 17/01/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên [ 22-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 05/GTT-GDĐT 15/01/2018 GIẤY TRIỆU TẬP [ 19-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 25/GDĐT 18/01/2018 V/v tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và ngăn chặn đuối nước trẻ em năm 2018 [ 19-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 03/KH-GDĐT 18/01/2018 KẾ HOẠCH Luyện tập và tham gia Giải Thể thao học đường tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018 [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 04/KH-GDĐT 18/01/2018 KẾ HOẠCH thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018 [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 07/GTT-GDĐT 18/01/2018 GIẤY TRIỆU TẬP (Giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia giải TTHĐ cấp tỉnh năm học 2017-2018) [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 24/GDĐT 18/01/2018 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 01/KHLT-GDĐT-HĐ 16/01/2018 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH về việc tổ chức triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng cấp huyện lần thứ 3 (2017-2018) [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 23/GDĐT 18/01/2018 V/v thay đổi thời gian và địa điểm tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi môn chuyên tiểu học cấp huyện năm học 2017-2018 [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 22/GDĐT 18/01/2018 KHẨN. V/v xét đề nghị cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 [ 18-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 06/GM-GDĐT 17/01/2018 GIẤY MỜI Về việc dự Phát động và tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng lần 3 năm học 2017-2018 [ 17-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 15/GDĐT 12/01/2018 V/v chuẩn bị các điều kiện để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2017-2018 [ 16-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 01/KH-GDĐT 10/01/2018 KẾ HOẠCH triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về phương pháp dạy học tích cực và Trường học kết nối [ 15-01-2018 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa