Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003108071
 Hôm nay :   2084       
 Hôm qua :    10980       
 Tất cả:   3108071       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
05/12/2014 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tây Hòa [ 21-09-2015 ] UBND huyện Tây Hòa
Số: 342 /GDĐT 18/9/2015 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HIẾN MÁU ĐỢT II CHU KÌ 2015-2016 [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
340/GDĐT 18/9/2015 Về việc triển khai và đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới [ 18-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
229/TB-UBND 18/9/2015 THÔNG BÁO Về việc tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học [ 18-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 338 /GDĐT 17/9/2015 V/v xây dựng thư viện đạt chuẩn và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia [ 17-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 337/GDĐT 16/9/2015 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT II CHU KÌ 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 106/GM-GDĐT 14/9/2015 GIẤY MỜI Hội nghị chuyên môn tiểu học đầu năm học 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
332/GDĐT 14/9/2015 V/v tăng cường triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
225/TB-UBND 15/9/2015 THÔNG BÁO Tập trung tham dự ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên theo chức danh nghề nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015 vị trí giáo viên bậc THCS và THPT [ 15-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 53/BC-CĐGD 14/9/2015 BÁO CÁO Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 324/GDĐT 11/9/2015 LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 323/GDĐT 11/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015-2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 21/7/2015 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" và hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 50/QĐKT-CĐGD 08/9/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích hoạt đông công đoàn năm học 2014-2015 [ 14-09-2015 ] Công đoàn Giáo dục
328/GDĐT 14/9/2015 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 40/TB-GDĐT 14/9/2015 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra, thẩm định công nhận lại đơn vị huyện Tây Hòa đạt chuẩn PCGDMNCTENT, năm 2015 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 105/GM-GDĐT 14/9/2015 GIẤY MỜI Triển khai một số nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, thẩm định công nhận lại đơn vị huyện Tây Hòa đạt chuẩn PCGDMNCTENT, năm 2015 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số 327/GDĐT 14/9/2015 V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT [ 14-09-2015 ] Phòng GDĐT huyện
Số: 325/GDĐT 11/9/2015 V/v xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện năm học 2015-2016 [ 11-09-2015 ] Phòng GDĐT huyện
Số: 104/GTT-GDĐT 10/9/2015 GIẤY TRIỆU TẬP Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác xã hội học đường [ 11-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa