Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002544257
 Hôm nay :   446       
 Hôm qua :    2233       
 Tất cả:   2544257       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 350/GDĐT 23/9/2015 V/v tổ chức hoạt động đón Tết Trung thu năm 2015 [ 23-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
111/GM-GDĐT 23/9/2015 GIẤY MỜI Về việc họp kế toán mầm non [ 23-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 348/GDĐT 22/9/2015 LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 – 2016 [ 22-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 347/GDĐT 22/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 Giáo dục mầm non [ 22-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 345/GDĐT 21/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 về công tác pháp chế [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 333/GDĐT 14/9/2015 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đầu năm học 2015-2016 và tổ chức tuyên truyền tháng an toàn giao thông, tháng 9/2015 [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 132/QĐ-GDĐT 21/9/2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tái điều tra trình độ văn hóa đối tượng phổ cập, xóa mù chữ năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 33/2015/QĐ-UBND 09/9/2015 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định về bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý người có hành vi vi phạm hành chính trong lình vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các trụ sở và địa diểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
05/12/2014 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Tây Hòa [ 21-09-2015 ] UBND huyện Tây Hòa
Số: 342 /GDĐT 18/9/2015 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HIẾN MÁU ĐỢT II CHU KÌ 2015-2016 [ 21-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
340/GDĐT 18/9/2015 Về việc triển khai và đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới [ 18-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
229/TB-UBND 18/9/2015 THÔNG BÁO Về việc tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học [ 18-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 338 /GDĐT 17/9/2015 V/v xây dựng thư viện đạt chuẩn và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia [ 17-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 337/GDĐT 16/9/2015 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT II CHU KÌ 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 106/GM-GDĐT 14/9/2015 GIẤY MỜI Hội nghị chuyên môn tiểu học đầu năm học 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
332/GDĐT 14/9/2015 V/v tăng cường triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2015-2016 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
225/TB-UBND 15/9/2015 THÔNG BÁO Tập trung tham dự ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên theo chức danh nghề nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015 vị trí giáo viên bậc THCS và THPT [ 15-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 53/BC-CĐGD 14/9/2015 BÁO CÁO Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 324/GDĐT 11/9/2015 LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 323/GDĐT 11/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2015-2016 [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa