Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003107951
 Hôm nay :   1964       
 Hôm qua :    10980       
 Tất cả:   3107951       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 451/GDĐT 31/10/2016 V/v tập huấn phòng chống Lao năm 2016 [ 31-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 450 /GDĐT 31/10/2016 Về việc xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 02/2016 và nâng % phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 02/2016 [ 31-10-2016 ] Phòng GDĐT
Số: 801/KHLT-PLĐTBXH-GDĐT 27/10/2016 KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Truyền thông nâng cao nhận thức cho các em học sinh cấp THCS [ 31-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 91/CĐGD 27/10/2016 (KHẨN) Báo cáo gấp số liệu thống kê cán bộ công đoàn cơ sở năm học 2016-2017 [ 28-10-2016 ] Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 127/GTT-GDĐT 27/10/2016 GIẤY TRIỆU TẬP [ 27-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 447/GDĐT 27/10/2016 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh và nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. [ 27-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
26/10/2016 Biểu mẫu Báo cáo nhân đạo 2016 [ 27-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 445/GDĐT 26/10/2016 Về việc thẩm định tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016. [ 27-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 444/GDĐT 26/10/2016 V/v tiếp tục triển khai dịch vụ SMAS, SMS Edu qua hệ thống SMAS [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 441/GDĐT 26/10/2016 V/v triển khai thực hiện Công văn số 919/SGDĐT-GDTrH của SGDĐT [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 440 /GDĐT 26/10/2016 V/v sử dụng tài liệu hỗ trợ triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông cho học sinh trong trường tiểu học [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 125/CTĐGD 26/10/2016 Báo cáo công tác nhân đạo 2016 [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 442/GDĐT 26/10/2016 V/v triển khai hệ thống Quản lý giáo dục mầm non [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 439/GDĐT 26/10/2016 V/v điều chỉnh phân phối chương trình môn Tin học cấp THCS [ 26-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 126/GTT-GDĐT 25/10/2016 GIẤY TRIỆU TẬP [ 25-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 90/CĐGD 25/10/2016 (KHẨN) V/v báo cáo thống kê cán bộ công đoàn cơ sở năm học 2016-2017 [ 25-10-2016 ] Công đoàn ngành
Số: 85/KH-GDĐT 24/10/2016 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo [ 25-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 12/TB-LĐLĐ 11/10/2016 Danh sách đóng góp quỹ Nghĩa tình Hoàng sa, Trường sa 2016 [ 25-10-2016 ] LĐLĐ huyện
Số: 81/KH-GDĐT 21/10/2016 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin [ 24-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 437/GDĐT 24/10/2016 V/v thực hiện một số công tác chuyên môn tiểu học [ 24-10-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa