Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003255010
 Hôm nay :   2916       
 Hôm qua :    640       
 Tất cả:   3255010       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Số: 49/QĐ-GDĐT 06/3/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi Olympic Toán tiếng Anh, Vật lý trên Internet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 84/GDĐT 06/3/3017 V/v chuẩn bị thi giải Toán bằng tiếng Anh và Vật lí qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 81 /GDĐT 02/3/2017 V/v nhắc các trường đăng ký xây dựng nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” và đăng ký thi đua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 [ 03-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 17/GTT-CĐGD 01/3/2017 GIẤY TRIỆU TẬP-Trưởng Ban nữ công hoặc cán bộ làm công tác nữ công CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục huyện. [ 03-03-2017 ] Công đoàn GD
Số: 07/TB-GDĐT 03/3/2017 THÔNG BÁO Về việc kiểm tra chuyên ngành giáo dục Trường MN Hòa Đồng [ 03-03-2017 ] Phòng GDĐT
Số 02/TM-LĐLĐ 28/02/2017 Thư Mời của Liên Đoàn Lao động huyện Tây Hòa [ 03-03-2017 ] LĐLĐ huyện
Số 23/GTT-GDĐT 01/3/2017 Giấy triệu tập giáo viên, nhân viên tham gia Giải Thể thao học đường năm học 2016-2017 [ 02-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 22/GTT-GDĐT 01/3/2017 Giấy triệu tập học sinh tham gia Giải Thể thao học đường năm học 2016-2017 [ 02-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 16/KH-GDĐT 28/02/2017 KẾ HOẠCH Luyện tập và tham gia Giải Thể thao học đường tỉnh Phú Yên năm học 2016-2017 [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 15/KH-GDĐT 17/02/2017 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 79/TB-GDĐT 28/02/2017 V/v thông báo tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet bằng tiếng Việt và thi bổ sung Vật lí qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số: 47/QĐ-GDĐT 28/02/2017 QUYẾT ĐỊNH về việc cử cán bộ tham gia giám sát thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 45/QĐ-GDĐT 28/02/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi Vật lý lớp 6 và lớp 8 trên Internet cấp huyện năm học 2016 - 2017 [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 77/GDĐT 27/02/2017 V/v chuẩn bị tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 76/GDĐT 24/02/2017 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017 [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 14/KH-BVSTBPN 23/02/2017 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới và công tác gia đình của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa năm 2017 [ 25-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 75/GDĐT 24/02/2017 V/v tăng cường an ninh trật tự trường học [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 72/GDĐT 21/02/2017 V/v tăng cường công tác quản lý các cơ sở GDMN tư thục [ 24-02-2017 ] Phong Giao duc va Dao tao huyen
Số: 41/QĐ-GDĐT 23/02/2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi Olympic Toán tiếng Việt trên Internet cấp huyện năm học 2016 - 2017 [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Số: 13/KH-GDĐT 23/02/2017 KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017 [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa