Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

 Bộ phận Tổ chức
 Tổ Tài vụ
 Giáo dục Trung học
 Giáo dục tiểu học
 Giáo dục Mầm Non
 Bộ phận Thanh tra
 Bộ phận TH - VP
 Công Đoàn Giáo dục
 Bộ phận Đoàn-Đội
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
 
 Thông báo mới
+Số: 407/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp[24-09-2013]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG MN, TH VÀ THCS TRONG HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 [24-09-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013 -2014 [24-09-2013]
--------------------------
+Giấy mời họp BCH Công đoàn giáo dục huyện Tây Hòa[24-09-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2013-2014 [24-09-2013]
--------------------------
+Số 448/GDĐT V/v phối hợp tuyên truyền công tác PCCC[24-09-2013]
--------------------------
+Thông báo phân hạng trường năm học 2013-2014[24-09-2013]
--------------------------
+V/v sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an[23-09-2013]
--------------------------
+Số 438/GDĐT V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục mầm non[23-09-2013]
--------------------------
+SỐ 437/GDĐT VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI NĂM 2013[21-09-2013]
--------------------------
+Số 433/GDĐT V/v mặc đồng phục của học sinh năm học 2013-2014[20-09-2013]
--------------------------
+Số:435/GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học môn: Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân năm học 2013-2014 [19-09-2013]
--------------------------
+Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ [19-09-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập thầy giáo Dương Nguyễn Duy[19-09-2013]
--------------------------
+SỐ 42/TB-GDĐT THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN THCS TRỰC TUYẾN[19-09-2013]
--------------------------
+SỐ 429 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC[19-09-2013]
--------------------------
+Các đề án mẫu về xác định vị trí việc làm [19-09-2013]
--------------------------
+Số 428/GDĐT V/v báo cáo số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn[18-09-2013]
--------------------------
+Số 401/TB-GDĐT V/v thay đổi địa điểm tập huấn xây dựng Đề án xác định VTVL và cơ cấu ngạch công chức, viên chức[18-09-2013]
--------------------------
+Số 426/GDĐT Báo cáo kết quả huy động trẻ MN ra lớp[18-09-2013]
--------------------------
+Số: 419/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014 [17-09-2013]
--------------------------
+Số 425/GDĐT V/v tăng cường công tác chỉ đào thực hiện BHYT đối với học sinh[17-09-2013]
--------------------------
+Số 424/GDĐT V/v thay đổi kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác Y tế trường học năm học 2013-2014[17-09-2013]
--------------------------
+ Số: 427/GDĐT Về việc thông báo kết quả thi nâng chuẩn giáo viên tiếng Anh khóa thi ngày 11/8/2013 [17-09-2013]
--------------------------
+Số: 421/GTT-GDĐT V/v triệu tập Hiệu trưởng tập huấn xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trường học [17-09-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN THCS [17-09-2013]
--------------------------
+SỐ 423/GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP[17-09-2013]
--------------------------
+SỐ 420/GDĐT VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU VỀ DINH DƯỠNG VỚI SỨC KHỎE TRẺ MẦM NON"[17-09-2013]
--------------------------
+Số 73/TB-CĐGD Thông báo nhận kinh phí công đoàn cấp bổ sung quý II năm 2013[16-09-2013]
--------------------------
+Số 39/TB-GDĐT V/v thông báo kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2013-2014[16-09-2013]
--------------------------
+Số 414/GDĐT V/v hội thảo chuyên đề trang trí trường học, lớp học để nâng cao chất lượng giáo dục[16-09-2013]
--------------------------
+sỐ 23/HĐĐ V/v triển khai cuộc thi viết "Gương sáng nghìn việc tốt"[16-09-2013]
--------------------------
+Số: 419/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013 - 2014 [16-09-2013]
--------------------------
+Số 103-KH/LT-TTDS-GDĐT V/v phối hợp triển khai Chiến dịch "Cùng chia sẻ" trong trường THCS[16-09-2013]
--------------------------
+Văn bản kèm theo công văn số 417/GDĐT[16-09-2013]
--------------------------
+Số 417/GDĐT V/v kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác Y tế trường học năm học 2013-2014[16-09-2013]
--------------------------
+Số: 48/GDĐT V/v tiếp nhận quà hỗ trợ cho học sinh 02 trường TH Số 1 và Số 2 Hoà Phong [16-09-2013]
--------------------------
+Số: 416 /GDĐT V/v vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2013 [16-09-2013]
--------------------------
+SỐ 413/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY [13-09-2013]
--------------------------
+SỐ 415/GTT- GDĐT VỀ VIỆC TRIÊU TẬP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THAM DỰ TẬP HUẤN PCGDTH-ĐĐT [13-09-2013]
--------------------------
+SỐ 415/GTrT-GDĐT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2013 [13-09-2013]
--------------------------
+SỐ 262/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VẦ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG CẤP HUYỆN NĂM 2013 [13-09-2013]
--------------------------
+Số 412/GDĐT V/v đăng ký sách trang bị cho Tủ sách Y tế học đường trong nhà trường[13-09-2013]
--------------------------
+SỐ 147/GDĐT BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014[13-09-2013]
--------------------------
+Số 412/GDĐT V/v chuẩn bị các điều kiện Hội thi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường năm 2013[13-09-2013]
--------------------------
+SỐ 410/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2013-2014 [11-09-2013]
--------------------------
+Đề cương Hội thi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT (các trường TH và THCS tải về)[11-09-2013]
--------------------------
+SỐ 406/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014 [11-09-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BUỔI NGHIỆM THU MẪU THIẾT BỊ[11-09-2013]
--------------------------
+ Số: 409 /GDĐT V/v tham gia buổi nghiệm thu mẫu và tập huấn sử dụng phần mềm kidmart [11-09-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH HỌC SINH HỌC HÒA NHẬP NĂM HỌC 2013-2014[11-09-2013]
--------------------------
+ Số: 408/GDĐT V/v tiếp nhận học sinh học hòa nhập năm học 2013-2014 [11-09-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn cấp Tiểu học[10-09-2013]
--------------------------
+Số: 404/GDĐT V/v đăng ký Sổ tay công tác Giáo viên năm học 2013-2014 [09-09-2013]
--------------------------
+Số: 403/GDĐT V/v đăng ký sách trang bị cho Tủ sách giáo dục Pháp luật trong nhà trường [09-09-2013]
--------------------------
+ Số: 402/GDĐT V/v lập danh sách giáo viên tiếng Anh chưa tham gia các lớp bồi dưỡng theo Đề án NNQG 2020 [09-09-2013]
--------------------------
+LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 [09-09-2013]
--------------------------
+Số: 397/HD-GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2013-2014 [09-09-2013]
--------------------------
+Số: 400 /GDĐT V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2013 – 2014 [09-09-2013]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN Về việc đối chiếu số liệu độ tuổi Phổ cập giáo dục tiểu học, Phổ cập giáo dục trung học cơ sở sau tái điều tra trình độ văn hóa đối tượng Phổ cập giáo dục phổ thông năm 2013 [09-09-2013]
--------------------------
+Số: 398/GM-GDĐT Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2012 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 [06-09-2013]
--------------------------
+DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014[06-09-2013]
--------------------------
+Chỉ Thị nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014[06-09-2013]
--------------------------
+SỐ 399/GDĐT VỀ VIỆC GÓP Ý TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012- 2013 VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014 [06-09-2013]
--------------------------
+SỐ 05/KHLT-CAH-GDĐT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2013 [06-09-2013]
--------------------------
+SỐ 393/GDĐT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TĂNG CƯỜNG KỈ LUẬT, KỈ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN [06-09-2013]
--------------------------
+Số: 395 /GTrT-GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP [06-09-2013]
--------------------------
+VB70/CĐGD VỀ VIỆC TIẾP TỤC ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "TẤM LƯỚI NGHĨA TÌNH VÌ NGƯ DÂN HOÀNG SA, TRƯỜNG SA"[05-09-2013]
--------------------------
+Số 388/KH-GDĐT Kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2013-2014 (Mầm non)[04-09-2013]
--------------------------
+LỊCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013-2014 [04-09-2013]
--------------------------
+CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2013 – 2014 [04-09-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Tây Hòa năm học 2013 - 2014 [04-09-2013]
--------------------------
+SỐ 390/GDĐT VỀ VIỆC PHÂN CÔNG VIẾT VÀ TRÌNH BÀY THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012-2013 [04-09-2013]
--------------------------
+Phụ lục kèm theo CV 389/GDĐT ngày 04/9/2013 của Phòng GD&ĐT huyện[04-09-2013]
--------------------------
+Số 389/GDĐT V/v đăng ký kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia[04-09-2013]
--------------------------
+THƯ CHÚC MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 CỦA HUYỆN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN TÂY HÒA [04-09-2013]
--------------------------
+SỐ 383/GDĐT VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 [31-08-2013]
--------------------------
+Kết quả thi đua - khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2012-2013[30-08-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường 6 tháng cuối năm 2013 [30-08-2013]
--------------------------
+THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ YÊN GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 [30-08-2013]
--------------------------
+THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 [30-08-2013]
--------------------------
+Số: 380/GDĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2013) [29-08-2013]
--------------------------
+Thông báo phân công các đồng chí Huyện ủy viên dự Lễ khai giảng năm học 2013-2014[27-08-2013]
--------------------------
+Số 379/GDĐT V/v báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sách và thiết bị dạy học đầu năm học 2013-2014[27-08-2013]
--------------------------
+Số: 256/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đoàn tham gia tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non và phổ thông [27-08-2013]
--------------------------
+Số 38/TB-GDĐT Thông báo ký lại hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên đã hợp đồng theo nhu cầu[27-08-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[27-08-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập giáo viên TPT Đội[27-08-2013]
--------------------------
+Mẫu báo cáo kèm theo công văn số 01/HĐĐ [26-08-2013]
--------------------------
+Số: 01 /HĐĐ V/v báo cáo khảo sát GV- TPT Đội và số liệu tổ chức Đội đầu năm học 2013- 2014 [26-08-2013]
--------------------------
+Số: 02/HĐĐ V/v thông báo giá hồ sơ sổ sách Đội năm học 2013-2014 [26-08-2013]
--------------------------
+Số 26/KH-CTĐGD Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Tây Hòa [26-08-2013]
--------------------------
+Số 01/CTĐ-GDĐT-ĐTN Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015 [26-08-2013]
--------------------------
+Số 01/CTrPH-CTĐ-GDĐT-HĐ Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Huyện Đoàn Tây Hòa giai đoạn 2012-2015[26-08-2013]
--------------------------
+Số: 370/GDĐT Về việc đăng ký cây trồng năm học 2013-2014 [26-08-2013]
--------------------------
+Số: 366/GDĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong trường học. [26-08-2013]
--------------------------
+GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG [24-08-2013]
--------------------------
+Số: 368 /GDĐT V/v báo cáo nhanh đầu năm học 2013 – 2014 [24-08-2013]
--------------------------
+ Số: 365/GTT-GDĐT V/v triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm hoc 2013-2014 [21-08-2013]
--------------------------
+Số: 67/TB-CĐGD Về việc nhận vải cho nữ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn[21-08-2013]
--------------------------
+Số 360/GDĐT V/v triển khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 (năm học 2013-2014)[20-08-2013]
--------------------------
+Số 3004/CT-BGDĐT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014[20-08-2013]
--------------------------
+Số 353/GDĐT V/v hướng dẫn công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2013-2014[20-08-2013]
--------------------------
+Dự thảo Kế hoạch hoạt động Công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Tây Hòa năm học 2013 - 2014 [19-08-2013]
--------------------------
+Dự thảo Chương trình Liên tịch Công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2013 – 2014 [19-08-2013]
--------------------------
+Thông báo nhận kinh phí công đoàn cấp bổ sung năm 2012[16-08-2013]
--------------------------
+Số 214/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2013-2014[16-08-2013]
--------------------------
+Số: 359 /GDĐT V/v nhận bàn giao học sinh về trường [16-08-2013]
--------------------------
+Số 358/KH-GDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành[15-08-2013]
--------------------------
+Số 355/GDĐT V/v nhận sách của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Yên hỗ trợ[12-08-2013]
--------------------------
+Số 354/GDĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue[12-08-2013]
--------------------------
+Số 1797/QĐ-UBND Quyết định công nhận sáng kiến, cải tiến[12-08-2013]
--------------------------
+Số 15/GDĐT V/v báo cáo công trình đã xây dựng nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất hoặc cho thuê đất[12-08-2013]
--------------------------
+Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn về thực hiện KĐCLGD phổ thông, GDTX[12-08-2013]
--------------------------
+Số: 62/KH-CĐGD V/v tổ chức tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội XI, Công đoàn Việt Nam [10-08-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP Chủ tịch, Phó Chủ tịch các CĐCS trực thuộc. [09-08-2013]
--------------------------
+SỐ 352/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ÔN TẬP, THI LẠI, XÉT LÊN LỚP, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ CHUẨN BỊ MỌI ĐIỀU KIỆN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 [09-08-2013]
--------------------------
+SỐ 351/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM"[09-08-2013]
--------------------------
+SỐ 348/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 52 NĂM THẢM HỌA DA CAM/DIOXIN Ở VIỆT NAM [09-08-2013]
--------------------------
+Số: 346/GDĐT V/v nhận kem đánh răng Colgate cho học sinh lớp 1 năm học 2013-2014 [09-08-2013]
--------------------------
+Số: 349/GDĐT V/v dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện cấp tỉnh năm học 2012-2013[08-08-2013]
--------------------------
+Số:350/KH-GDĐT KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HÈ -2013 [08-08-2013]
--------------------------
+SỐ 343/GDĐT VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH KHẢO SÁT CUỐI KHÓA CHO LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI PHÚ YÊN[06-08-2013]
--------------------------
+SỐ 344/GDĐT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA VỞ LUYỆN VIẾT ĐÚNG, VIẾT ĐẸP CẤP TIỂU HỌC VÀ SÁCH TIẾNG ANH LỚP 3[06-08-2013]
--------------------------
+SỐ 342/GDĐT VỀ VIỆC KIỂM TRA, XỬ LÍ HÓA CHẤT, THIẾT BỊ HẾT HẠN SỬ DỤNG VÀ MUA BỔ SUNG [05-08-2013]
--------------------------
+SỐ 340/TrT-GDĐT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC HÈ 2013[05-08-2013]
--------------------------
+SỐ 37/TB-GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA [05-08-2013]
--------------------------
+SỐ 328/GTT-GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2013 CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH HỌC MẦM NON [01-08-2013]
--------------------------
+Số: 58 /HD-CĐGD HƯỚNG DẪN Hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2013 [31-07-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TÁI ĐIỀU TRA TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA PHỔ CẬP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2013 [30-07-2013]
--------------------------
+Số: 57/TB-CĐGD THÔNG BÁO Về việc báo cáo dự toán năm 2014 [30-07-2013]
--------------------------
+SỐ 327/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHẢO SÁT CUỐI KHÓA CHO LỚP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI PHÚ YÊN [30-07-2013]
--------------------------
+SỐ 326/GM-GD-GDĐT GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG [30-07-2013]
--------------------------
+SỐ 36/TB-GDĐT VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ THEO HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT[25-07-2013]
--------------------------
+Số 324/GDĐT Nội dung chuyên đề, báo cáo các lơp chính trị hè năm 2013[25-07-2013]
--------------------------
+Số 323/KH-GDĐT Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè 2013[25-07-2013]
--------------------------
+Số: 318/GDĐT V/v dự Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học [23-07-2013]
--------------------------
+Số: 319/GDĐT V/v triển khai dạy tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2013-2014 [23-07-2013]
--------------------------
+SỐ 1102/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN [23-07-2013]
--------------------------
+Thư mời gặp mặt và trao kỷ niệm chương "Vì sư nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"[22-07-2013]
--------------------------
+ Số: 56/CĐGD V/v tổ chức tuyên truyền chào mừng Đại hội XI, Công đoàn Việt Nam [19-07-2013]
--------------------------
+ Số 291/GDĐT V/v phòng, chống dịch cúm A (H7N9) trong trường học [11-07-2013]
--------------------------
+Số: 294/GDĐT V/v chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học [11-07-2013]
--------------------------
+389/BHXH-PT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng[11-07-2013]
--------------------------
+Số 55/CĐGD V/v phẩn bổ vải cho các CĐCS trường học[11-07-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập giáo viên bồi dưỡng tiếng Anh tại Đà Nẵng[10-07-2013]
--------------------------
+ Số: 295/GDĐT V/v chấn chỉnh việc dạy học trước chương trình lớp 1 [10-07-2013]
--------------------------
+Số 289/GDĐT V/v đăng ký hồ sơ sổ sách giáo dục tiểu học năm học 2012-2013[03-07-2013]
--------------------------
+Báo cáo sơ kết hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2013[03-07-2013]
--------------------------
+Kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hè 2013[03-07-2013]
--------------------------
+Số: 274/GDĐT V/v bồi dưỡng hè cho học sinh tiểu học chưa đạt chuẩn [25-06-2013]
--------------------------
+Danh sách các đơn vị nộp 1 ngày lương giao thông nông thôn[25-06-2013]
--------------------------
+Công văn kèm theo công văn số 273/GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện [25-06-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Thực hiện Chuyên đề giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 giữa Phòng Giáo dục - Đào tạo và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tây Hòa [25-06-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN GV – TPT ĐỘI NĂM HỌC 2013-2014 [25-06-2013]
--------------------------
+CHƯƠNG TRÌNH Tập huấn, học tập mô hình kinh nghiệm tỉnh Phú Yên và thành phố Cần Thơ tại lớp tập huấn Giáo viên Tổng phụ trách Đội năm học 2013-2014 [25-06-2013]
--------------------------
+Số: 273/GDĐT V/v viết bài tham gia Diễn đàn “Dạy tốt vì người học thế kỷ 21” [24-06-2013]
--------------------------
+SỐ 269/KH-GDĐT KẾ HOẠCH VỀ VIỆC THAM DỰ HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM" XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"[24-06-2013]
--------------------------
+ KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2013 [22-06-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường năm 2013 [22-06-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường năm 2013 [22-06-2013]
--------------------------
+ Số: 270/GDĐT V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệch sốt xuất huyết [21-06-2013]
--------------------------
+Số 43/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU của Ban Thường vụ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020[21-06-2013]
--------------------------
+Số 265/GDĐT V/v triển khai thực hiện công tác BHXH và BHYT giai đoạn 2012-2014[21-06-2013]
--------------------------
+09/TB-LĐLĐ VỀ VIỆC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN [20-06-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016 [18-06-2013]
--------------------------
+Số: 258/GDĐT V/v tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014. [17-06-2013]
--------------------------
+Số: 261/GDĐT V/v tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2013-2014 [17-06-2013]
--------------------------
+Số: 260/GDĐT V/v báo cáo tổng kết cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu, có nguy cơ bỏ học” [17-06-2013]
--------------------------
+Số: 259/GTT-GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP Tham gia học lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục năm 2013. [14-06-2013]
--------------------------
+Số 182/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn đưa học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI - năm 2013[11-06-2013]
--------------------------
+Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2013-2014[11-06-2013]
--------------------------
+SỐ 03/TB-GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN NĂM 2013 [11-06-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tham gia tập huấn Giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Phú Yên năm học 2013-2014 [11-06-2013]
--------------------------
+SỐ 255/GDĐT VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN HẢI ĐẢO VIỆT NAM VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2013 [11-06-2013]
--------------------------
+SỐ 254/GDĐT VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG DỊP HÈ 2013 [11-06-2013]
--------------------------
+Số: 24/CTĐ-GD V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn Giảm thiểu rủi ro thảm họa dành cho GVTH [11-06-2013]
--------------------------
+Thông báo kết quả xét thi đua các Liên đội năm học 2012-2013[10-06-2013]
--------------------------
+Số 250/GDĐT V/v hướng tổ chức hoạt động hè năm 2013[10-06-2013]
--------------------------
+Số 248/GDĐT V/v triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá[08-06-2013]
--------------------------
+Số 247/GDĐT V/v phát hành sách mầm non năm 2013[08-06-2013]
--------------------------
+Số 203/BHXH-PT V/v hướng thoái thu tiền BHXH[08-06-2013]
--------------------------
+Số: 246/GDĐT V/v thực hiện Chuyên đề Giáo dục mầm non giai đoạn 2012-2015 [06-06-2013]
--------------------------
+Số: 245/GDĐT V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 [04-06-2013]
--------------------------
+ Số: 244 /GDĐT V/v lựa chọn và giới thiệu học sinh tiêu biểu để khen thưởng cấp tỉnh năm học 2012-2013 [04-06-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO Về việc kiểm tra tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). [02-06-2013]
--------------------------
+ THÔNG BÁO Về việc nhận kinh phí công đoàn quý I, II năm 2013 [31-05-2013]
--------------------------
+Thư mời họp cụm thi đua cấp Tiểu học[31-05-2013]
--------------------------
+Số: 50/HD-CĐGD HƯỚNG DẪN Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, nhà giáo và người lao động [31-05-2013]
--------------------------
+ Số: 49/HD-CĐGD V/v thực hiện Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (Khoá XI) [31-05-2013]
--------------------------
+Biểu mẫu thống kê công tác Giáo dục hòa nhập năm học 2012-2013 (Cấp THCS)[31-05-2013]
--------------------------
+Báo cáo kết quả cuộc thi "Giao thông thông minh" trên internet năm học 2012-2013[29-05-2013]
--------------------------
+Số: 22/CTĐ-GD V/v điều chỉnh thời gian nộp báo cáo kết quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”giai đoạn 2008 – 2013; báo cáo kết quả thực hiện Quỹ hội CTĐ và Quỹ tương trợ CTĐ các Chi hội trường học. [29-05-2013]
--------------------------
+ Số: 224 /GDĐT V/v hướng dẫn dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2013 - 2014 [29-05-2013]
--------------------------
+Số 175 /QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận đặc cách cán bộ nghiệp vụ tiểu học và kết quả về trường kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học cấp huyện năm học 2012-2013 [28-05-2013]
--------------------------
+Số: 214/GDĐT V/v bổ sung thời gian bồi dưỡng HS chuẩn bị tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI – năm 2013 [28-05-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập Dự chương trình Hội thảo Giáo dục[27-05-2013]
--------------------------
+Số 239/GDĐT V/v hướng dẫn học sinh tham gia "Học kì trong quân đội"[27-05-2013]
--------------------------
+Số: 179/HD-GDĐT V/v hướng dẫn tổng kết Cụm Thi đua năm học 2012-2013 [27-05-2013]
--------------------------
+Số 238/GDĐT V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em[27-05-2013]
--------------------------
+Số 21/CTĐ-GD V/v báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" giai đoạn 2008-2013; báo cáo kết quả thực hiện Quỹ CTĐ và Quỹ tương trợ CTĐ các chi hội trường học[27-05-2013]
--------------------------
+SỐ 67/KH-TrLHP VỀ VIỆC KẾ HOẠCH TUYÊN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2013-2014 [24-05-2013]
--------------------------
+Số: 237/GDĐT V/v hướng dẫn chuyển điểm từ hệ thống SMAS sang hệ thống V.EMIS [24-05-2013]
--------------------------
+Số 178/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thư viện trường học[24-05-2013]
--------------------------
+Số: 232 /GDĐT V/v tham gia học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” [24-05-2013]
--------------------------
+Số: 234/ GDĐT V/v tiếp tục triển khai Cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng và mua - bán sách giáo khoa cũ [24-05-2013]
--------------------------
+Số: 235/GDĐT V/v đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn đuối nước ở học sinh [24-05-2013]
--------------------------
+sỐ 210/GDĐT V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2012-2013[23-05-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỘP TIỀN GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP BỊ BỆNH NAN Y, HIỂM NGHÈO[23-05-2013]
--------------------------
+Thông báo phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện dự lễ tổng kết năm học 2012-2013[22-05-2013]
--------------------------
+Mẫu báo cáo kèm theo CV số 231/GDĐT ngày 22/5/2013 của Phòng GD&ĐT huyện[22-05-2013]
--------------------------
+Số 231/GDĐT V/v báo cáo thống kê số lượng trình độ CBQL và giáo viên năm học 2012-2013[22-05-2013]
--------------------------
+Cử cán bộ Hội chữ thập đỏ ngành GD&ĐT tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Chữ thập đỏ năm 2013[22-05-2013]
--------------------------
+Số: 228 /GDĐT V/v hướng dẫn sinh hoạt hè năm 2013 [22-05-2013]
--------------------------
+Thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2013-2014 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai[21-05-2013]
--------------------------
+Kết quả thi giải toán qua internet cấp huyện năm học 2012-2013[21-05-2013]
--------------------------
+Chấm thẩm định bài kiểm tra học kỳ 2 các môn Toán, Văn, Anh lớp 9 THCS năm học 2012-2013 [21-05-2013]
--------------------------
+Số: 44/GTT-GDĐT V/v tập huấn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn đã được sửa đổi năm 2012 [21-05-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp tiểu học[21-05-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh điều kiện xét và đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2012 – 2013 [21-05-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập Hiệu trưởng và giáo viên tiếng Anh tiểu học[20-05-2013]
--------------------------
+THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông [20-05-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh điều kiện xét và đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2012 – 2013 [20-05-2013]
--------------------------
+ Số: 222/TB-GDĐT V/v đăng ký và tham gia các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục [19-05-2013]
--------------------------
+Số: 219/GDĐT V/v báo cáo tình hình, đánh giá thực trạng của các TTHTCĐ[19-05-2013]
--------------------------
+Số: 02 /2013/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông [17-05-2013]
--------------------------
+ Số 310/SGDĐT- KTKĐCLGD V/v Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2013 [17-05-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2013[16-05-2013]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm học 2012 – 2013 [16-05-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC SINH TIỂU HỌC NÓI TIẾNG ANH GIỎI CẤP HUYỆN [15-05-2013]
--------------------------
+Số: 169/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu học sinh tiểu học nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 [15-05-2013]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN Về việc tổng kết công tác công đoàn năm học 2012 – 2013 [15-05-2013]
--------------------------
+ Số: 218/GTT- GDĐT V/v dự Lễ tổng kết Olympic và “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp tỉnh. [15-05-2013]
--------------------------
+Số: 212 /GDĐT V/v hướng dẫn bố cục, nội dung báo cáo tổng kết năm học 2012 - 2013 [15-05-2013]
--------------------------
+Số 42/CĐGD V/v vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm Công đoàn Phú Yên" năm 2013[15-05-2013]
--------------------------
+Số 1394/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập 11 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS, BT THCS năm 2013[14-05-2013]
--------------------------
+Mẫu báo cáo thống kê cấp THCS[13-05-2013]
--------------------------
+KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET LỚP 5, LỚP 9 CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012-2013 [13-05-2013]
--------------------------
+Số 209/GDĐT V/v đăng ký và tham gia các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trường học[10-05-2013]
--------------------------
+Số:208/GTrT-GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP [09-05-2013]
--------------------------
+SỐ 207/GDĐT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2013 [09-05-2013]
--------------------------
+SỐ 206/GDĐT VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CHU KỲ 2012-2013 [09-05-2013]
--------------------------
+ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 8 VÀ LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013 [08-05-2013]
--------------------------
+Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm 2013[08-05-2013]
--------------------------
+Số 188/GDĐT V/v cử người tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2013[08-05-2013]
--------------------------
+Số 200/GDĐT V/v bảo lưu kết quả công nhận GV TPT Đội giỏi năm học 2012-2013[08-05-2013]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng thường kỳ[08-05-2013]
--------------------------
+ Số: 203/GDĐT V/v bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020 [08-05-2013]
--------------------------
+SỐ 202/GDĐT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 [08-05-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP họp Tổ bồi dưỡng học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI – năm 2013 [06-05-2013]
--------------------------
+Số: 198/GDĐT V/v triệu tập học sinh bồi dưỡng chuẩn bị tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI – năm 2013 [06-05-2013]
--------------------------
+Số: 160/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bồi dưỡng học sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI – năm 2013 [06-05-2013]
--------------------------
+Số 159/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đội tuyển học sinh bồi dưỡng tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI – năm 2013 [06-05-2013]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG KỈ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN" NĂM 2013[06-05-2013]
--------------------------
+Thư mời tham dự truyền thông sức khỏe sinh sản cho CB, đoàn viên và người lao động năm 2013[06-05-2013]
--------------------------
+Số 285/UBND-GDĐT V/v tổ chức xét công nhận TN THCS, BT THCS, thi TN THPT năm 2013 và tuyển sinh năm học 2013-2014[06-05-2013]
--------------------------
+Số 191/GDĐT V/v tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập[04-05-2013]
--------------------------
+Thư kêu gọi về việc tự nguyện đóng góp giúp đỡ đồng nghiệp bị bệnh nan y, hiểm nghèo[04-05-2013]
--------------------------
+Đề kiểm tra HK2và đáp án - Lớp 9 THCS - Năm học 2012-2013 (3 môn Toán + Văn + Anh văn)[04-05-2013]
--------------------------
+Mẫu hồ sơ trường cuối năm[04-05-2013]
--------------------------
+Số 185/GDĐT V/v báo cáo thống kê cuối năm học 2012-2013[04-05-2013]
--------------------------
+Hướng dẫn các trường báo cáo hiệu quả đào tạo năm học 2012-2013 [04-05-2013]
--------------------------
+Số 182/GDĐT V/v triển khai chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học[04-05-2013]
--------------------------
+Kế hoạch vận động CB, CC, VC, NLĐ trong ngành GD&ĐT huyện tham gia Quỹ "Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ Nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục" giai đọa 2013-2018 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam thành lập[04-05-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập CBQL cấp Tiểu học[04-05-2013]
--------------------------
+Số: 183/GDĐT V/v chuẩn bị tham gia Hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc cấp tỉnh [04-05-2013]
--------------------------
+Số: 186/GDĐT V/v điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ 2 cấp tiểu học, năm học 2012-2013 [03-05-2013]
--------------------------
+SỐ 180/GDĐT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÉT TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS NĂM 2013[03-05-2013]
--------------------------
+Số:183/GDĐT V/v phân công giám sát kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 năm học 2012-2013 [02-05-2013]
--------------------------
+Số 240/UBND-GDĐT V/v tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập[02-05-2013]
--------------------------
+Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức Hội thi Bé khỏe-Bé năng khiếu cấp huyện năm học 2012-2013[02-05-2013]
--------------------------
+Số 181/GDĐT V/v vận động 1 ngày lương đóng Quỹ giao thông nông thôn năm 2013 và 01 ngày lương đóng Quỹ đền ơn đáp nghĩa[02-05-2013]
--------------------------
+Số 39/HD-CĐGD hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Năm Gia Đình Việt Nam 2013[02-05-2013]
--------------------------
+Danh sách các đơn vị nộp tiền 1 ngày lương Quỹ vì người nghèo năm 2013[02-05-2013]
--------------------------
+SỐ 378/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012-2013 [02-05-2013]
--------------------------
+CÁC VĂN BẢN BÁO CÁO CHO HUYỆN HỘI SAU ĐẠI HỘI CTĐ NK 2011 - 2016[26-04-2013]
--------------------------
+CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA HỘI CTĐ NGÀNH GD ĐT HUYỆN[26-04-2013]
--------------------------
+SỐ 145/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT KIỂM TRA HỌC KỲ 2 LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013 [26-04-2013]
--------------------------
+Số: 176/GDĐT V/v tổ chức Tuần lễ “Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2013 [24-04-2013]
--------------------------
+SỐ 177/GDĐT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TRƯỜNG HỌC ĐẢM BẢO TT ATGT NĂM 2013 VÀ TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG MŨ BẢO HIỂM THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG[24-04-2013]
--------------------------
+Số: 175 /GDĐT V/v nhắc các trường triển khai xây dựng “1000 cổng trường an toàn giao thông” Công trình thanh niên Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X [24-04-2013]
--------------------------
+SỐ 174/GDĐT TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [23-04-2013]
--------------------------
+SỐ 01/GM-CTĐGD GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH THƯỜNG KỲ [23-04-2013]
--------------------------
+SỐ 173/GDĐT VỀ VIỆC NGHỈ LỄ NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐÁT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG [23-04-2013]
--------------------------
+KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH LỚP 5 VÀ LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013 [22-04-2013]
--------------------------
+SỐ 08/CV- HĐĐ TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2012-2013 [22-04-2013]
--------------------------
+Số: 170/GDĐT V/v ôn tập, kiểm tra, xét HTCTTH và báo cáo cuối năm học 2012-2013 [18-04-2013]
--------------------------
+Số:133/QĐ-GDĐT Về việc thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2012-2013 [18-04-2013]
--------------------------
+Số: 145 /QĐ-GDĐT V/v thành lập Tổ bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi giải toán trên Internet cấp toàn quốc năm học 2012-2013 [17-04-2013]
--------------------------
+Số: 144/QĐ-GDĐT V/v thành lập Đội tuyển bồi dưỡng dự thi giải toán trên Internet cấp toàn quốc năm học 2012-2013 [17-04-2013]
--------------------------
+Số:167/KH-GDĐT Về việc bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị dự thi giải toán trên Internet cấp toàn quốc năm học 2012-2013 [17-04-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌC BỒI DƯỠNG DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012-2013 [16-04-2013]
--------------------------
+Kết quả thi Vở sạch- Chữ đẹp năm học 2012-2013 [16-04-2013]
--------------------------
+Danh sách phòng thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2012-2013[16-04-2013]
--------------------------
+Số: 136/GDĐT V/v xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013-2014 [15-04-2013]
--------------------------
+ Số: 163 /GDĐT V/v thông báo kết quả thi Vở sạch- Chữ đẹp năm học 2012-2013 [15-04-2013]
--------------------------
+Kết quả thi giao lưu HS tiểu học nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[15-04-2013]
--------------------------
+số 131/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA ĐỒNG [15-04-2013]
--------------------------
+ số 132/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [15-04-2013]
--------------------------
+Số: 166/GDĐTV/v hướng dẫn báo cáo về tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm [15-04-2013]
--------------------------
+Số: 162/GDĐT Về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết công tác chuyên môn THCS năm học 2012-2013 [14-04-2013]
--------------------------
+Số: 124/QĐ-GDĐT V/v thành lập Hội đồng giám khảo kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện thông qua thanh tra toàn diện năm học 2012-2013 [12-04-2013]
--------------------------
+Số: 164/GDĐT V/v báo cáo chương trình làm việc ngày 15 - 16/4/2013 của đoàn Tổ chức Loreto - Úc [12-04-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn giáo viên tiếng Anh tiểu học[11-04-2013]
--------------------------
+Số: 160/GDĐT V/v báo cáo tình hình công tác y tế trường học [11-04-2013]
--------------------------
+kết quả “Khảo sát học sinh giỏi lớp 5 năm học 2012-2013” [11-04-2013]
--------------------------
+Số: 157/ GDĐT V/v thông báo kết quả “Khảo sát học sinh giỏi lớp 5 năm học 2012-2013” [11-04-2013]
--------------------------
+Số:155/KH-GDĐT VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG NHẬN GIÁO VIỆN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN THÔNG QUA THANH TRA TOÀN DIỆN NĂM HỌC 2012-2013 [11-04-2013]
--------------------------
+Số 24/ TB-GDĐT THÔNG BÁO V/v hoàn thành và nộp “Thuyết minh mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến”, “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” năm học 2012 – 2013 [10-04-2013]
--------------------------
+Tổng hợp số lượng HSG lớp 8 dự thi cấp huyện năm học 2012-2013[08-04-2013]
--------------------------
+Mẫu phân rã kinh phí các trường trong huyện[08-04-2013]
--------------------------
+SỐ 153/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC"[08-04-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập dự Hội thảo đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học sinh tiểu học[05-04-2013]
--------------------------
+Số 119/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi Giao lưu HS tiểu học nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[05-04-2013]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra, đánh giá Phòng trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"[05-04-2013]
--------------------------
+Số 121/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Phòng trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"[05-04-2013]
--------------------------
+Số 121/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Phòng trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"[05-04-2013]
--------------------------
+Số 116/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện Trường THCS Nguyễn Thị Định[05-04-2013]
--------------------------
+Số 115/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Hòa Tân Tây[05-04-2013]
--------------------------
+Số 114/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Phú[05-04-2013]
--------------------------
+ Số: 150/GDĐT V/v lập danh sách được tổ chức Loreto Việt Nam - Australia tặng xe đạp và nón bảo hiểm [05-04-2013]
--------------------------
+Số: 149/GDĐT V/v phê bình các đơn vị chưa nộp cơ sở dữ liệu quản lý thư viện, quản lý thiết bị thuộc hệ thống V.EMIS [03-04-2013]
--------------------------
+Số: 147/GDĐT V/v xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 01/2013 [03-04-2013]
--------------------------
+Danh sách HS dự thi giao lưu HS TH nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[03-04-2013]
--------------------------
+Tổng hợp số lượng học sinh dự thi giao lưu học sinh tiểu học nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[03-04-2013]
--------------------------
+Số 145/GDĐT V/v đăng ký xây dựng cơ quan, trường học an toàn về ANTT và đăng kí khen thưởng phong trào thi đua bảo vệ ANTQ[03-04-2013]
--------------------------
+BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN THCS DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 – 2013 [03-04-2013]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra công đoàn cơ sở[03-04-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[03-04-2013]
--------------------------
+MẪU THẺ DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [03-04-2013]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Phú[02-04-2013]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường THCS Nguyễn Thị Định[02-04-2013]
--------------------------
+Số 140/GDĐT V/v điều chỉnh ngày thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2012-2013[02-04-2013]
--------------------------
+Số 141/GDĐT V/v tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992[02-04-2013]
--------------------------
+Kế hoạch công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2013[02-04-2013]
--------------------------
+sỐ 22/TB-GDĐT V/v kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[02-04-2013]
--------------------------
+ Số: 139/GDĐT V/v chọn 176 học sinh tiểu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao tặng xe đạp và nón bảo hiểm [02-04-2013]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Hòa Tân Tây[02-04-2013]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2013[01-04-2013]
--------------------------
+Thông báo nộp sáng kiến và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Kết quả xét các danh hiệu thi dua HKI năm 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Kết quả thi TNTH lớp 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Số 105/QĐ-GDĐT Quyết dịnh thành lập Ban chấm thi "Vở sạch - Chữ đẹp" lớp 1, 2, 3, 4, 5 cấp huyện năm học 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Số 135/GDĐT V/v chuẩn bị tham gia thi giải toán trên internet cấp tỉnh năm học 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Số 100/QĐ-GDĐT Quyết dịnh thành lập Hội đồng coi thi chọn HSG lớp 5, lớp 9 giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013[01-04-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập đ/c Phạm Vương Hàng[28-03-2013]
--------------------------
+Triệu tập PHẠM VƯƠNG HÀNG, GV Trường TH số 2 Hòa Phú[28-03-2013]
--------------------------
+Mẫu báo cáo công tác nữ năm 2013[27-03-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2013 [27-03-2013]
--------------------------
+Số: 132/GDĐT Về việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013 [27-03-2013]
--------------------------
+Tổng hợp kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2012-2013[25-03-2013]
--------------------------
+Danh sách giáo viên đạt thành tích xuất sắc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2012-2013[25-03-2013]
--------------------------
+Số 107/QĐ-GDĐT Quyết định công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[25-03-2013]
--------------------------
+Số 104/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban coi thi Viết chữ đẹp lớp 1, 2, 3, 4, 5 cấp huyện năm học 2012-2013[25-03-2013]
--------------------------
+Kết quả thi Olympic Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 3, 4[25-03-2013]
--------------------------
+Số: 122/GDĐT V/v thông báo kết quả thi Olympic môn Toán và Tiếng Việt lớp 1,2,3,4 năm học 2012-2013 [25-03-2013]
--------------------------
+Thông báo lập thủ tục, hồ sơ xét, đánh giá và nộp sáng kiến năm học 2012-2013[25-03-2013]
--------------------------
+Số 99/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện trường MN Hòa Đồng[25-03-2013]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy[25-03-2013]
--------------------------
+Số: 117/KH-GDĐT Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị dự thi giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+ Số: 95/QĐ-GDĐT V/v thành lập Tổ bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 119/GDĐT VỀ VIỆC NHẮC CÁC ĐƠN VỊ NỘP CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN, QUẢN LÝ THIẾT BỊ THUỘC HỆ THỐNG V.EMIS[22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 121/TRT-GDGĐ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2012-2013[22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 121/TRT-GDGĐ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2012-2013[22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 120/KH -QĐGĐ VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 98/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 97/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 118/GDĐT TRIỆU TẬP ĐỘI TUYỂN HỌC BỒI DƯỠNG GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 (CÓ 4 TRANG)[22-03-2013]
--------------------------
+SỐ 94/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG [22-03-2013]
--------------------------
+Số 116/GDĐT V/v vận động đóng góp "Quỹ vì người nghèo" năm 2013[22-03-2013]
--------------------------
+Số 91/HD-GDĐT V/v hoàn thành thủ tục, hồ sơ xét, đánh giá và nộp sáng kiến năm học 2012-2013[22-03-2013]
--------------------------
+Tổng hợp kết quả cuộc thi IOE cấp tỉnh năm học 2012-2013[22-03-2013]
--------------------------
+Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"[22-03-2013]
--------------------------
+Số 111/GDĐT V/v triển khai cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học[22-03-2013]
--------------------------
+Số 90/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Chấm bài khảo sát HSG lớp 5 cấp huyện năm học 2012-2013[22-03-2013]
--------------------------
+KẾT QUẢ THI OLYMPIC TOÁN , TIẾNG VIỆT LỚP 5[22-03-2013]
--------------------------
+Số: 113 /GDĐT V/v thông báo kết quả thi Olympic môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 năm học 2012-2013 [22-03-2013]
--------------------------
+Mẫu nhập danh sách HS lớp 9 toàn trường[22-03-2013]
--------------------------
+ Số: 16 /TBLT-HĐ-PGD&ĐT “V/v thông báo kiểm tra công tác Đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” [21-03-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI [21-03-2013]
--------------------------
+Số:115/GDĐT V/v tiếp tục chuẩn bị tổ chức hội thi “Vở sạch - Chữ đẹp” năm học 2012-2013 [21-03-2013]
--------------------------
+Số: 114/GDĐT V/v tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc [21-03-2013]
--------------------------
+SỐ 92/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA MỸ ĐÔNG [21-03-2013]
--------------------------
+SỐ 141/UBND-LĐTB&XH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH "ĐOM ĐÓM THẮP SÁNG TƯƠNG LAI"[19-03-2013]
--------------------------
+Số: 89/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Coi thi khảo sát học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện năm học 2012-2013 [19-03-2013]
--------------------------
+ Số: 91/ HD-GDĐT HƯỚNG DẪN Thủ tục, hồ sơ xét, đánh giá và nộp sáng kiến năm học 2012 – 2013 [19-03-2013]
--------------------------
+Số: 110/KH-GDĐT KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thi giao lưu học sinh tiểu học nói tiếng Anh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 [18-03-2013]
--------------------------
+SỐ 13/GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG[18-03-2013]
--------------------------
+SỐ 11/GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA MỸ ĐÔNG[18-03-2013]
--------------------------
+SỐ 111/GDĐT KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI GIAO LƯU HỌC SINH TIỂU HỌC NÓI TIẾNG ANH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [18-03-2013]
--------------------------
+SỐ 12/GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON HÒA ĐỒNG[18-03-2013]
--------------------------
+Tổng hợp kết quả thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013[14-03-2013]
--------------------------
+Số 85/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn đưa đội tuyển dự thi chọn HSG TNTH Lý, Hóa, Sinh lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2012-2013[14-03-2013]
--------------------------
+Số 104/TrT-GDĐT V/v triệu tập dự tổng kết Hội thi giáo viên THCS dạy giỏi cấp huyện năm học 2012-2013[14-03-2013]
--------------------------
+SỐ 83/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNETLỚP 5, LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 CỤM 2[14-03-2013]
--------------------------
+SỐ 82/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNETLỚP 5, LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 CỤM 1 [14-03-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [13-03-2013]
--------------------------
+SỐ 103/GDĐT LỊCH THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [13-03-2013]
--------------------------
+Số: 102/GDĐT V/v chuẩn bị tham gia thi giải toán trên internet cấp huyện năm học 2012-2013 [12-03-2013]
--------------------------
+Số:34/TrT-GDĐT Giấy triệu tập về việc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội IX Công đoàn Phú Yên nhiệm kỳ 2013-2018. [12-03-2013]
--------------------------
+Số: 101/GDĐT V/v tiếp tục chuẩn bị hội thảo đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học sinh tiểu học [12-03-2013]
--------------------------
+Giấy mời Họp Hiệu trưởng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992[12-03-2013]
--------------------------
+Số 99/GDĐT V/v tổ chức lấy ý kiến CBGVNV về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992[12-03-2013]
--------------------------
+Hướng dẫn và các mẫu báo cáo tuần, tháng bậc MN, cấp TH và THCS[12-03-2013]
--------------------------
+Tổng hợp hiến máu tình nguyện đợt 2 chu kỳ 2012-2013[12-03-2013]
--------------------------
+Danh sách đã hiến máu tình nguyện đợt 2 chu kỳ 2012-2013[12-03-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập Tổ bồi dưỡng và đội tuyển học sinh Olympic môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 5 tham dự cấp tỉnh[11-03-2013]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra công tác quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học được trang bị bằng nguồn vốn CTMTQG giáo dục và đào tạo và ngân sách tỉnh năm 2012 [11-03-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV Nguyễn Thị Bích Hợp Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng[08-03-2013]
--------------------------
+Số 78/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Tổ bồi dưỡng đội tuyển Olympic môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 5 tham dự cấp tỉnh[08-03-2013]
--------------------------
+Số 77/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng đội tuyển Olympic môn Toán và môn Tiếng Việt lớp 5 tham dự cấp tỉnh[08-03-2013]
--------------------------
+Số 90/GDĐT V/v tăng cường cảnh giác, đảm bảo ANTT, an toàn trường học và ngăn ngừa việc mất cắp xảy ra trong trường học[08-03-2013]
--------------------------
+Số 89/KH-GDĐT Kế hoạch thực hành luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí[08-03-2013]
--------------------------
+Mẫu đăng ký Chỉ thị 01/CT-UBND[08-03-2013]
--------------------------
+Số 88/GDĐT V/v triển khai và đăng ký thực hiện Chỉ thi số 01/CT-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính[08-03-2013]
--------------------------
+Số 01/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính[08-03-2013]
--------------------------
+Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013[08-03-2013]
--------------------------
+Kế hoạch tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp tỉnh năm học 2012-2013[08-03-2013]
--------------------------
+Số 73/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp tỉnh năm học 2012-2013[08-03-2013]
--------------------------
+Số 72/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Nghiệp vụ xây dựng tiết dạy tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp tỉnh năm học 2012-2013[08-03-2013]
--------------------------
+Số 71/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban tổ chức tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi GDMN cấp tỉnh năm học 2012-2013[08-03-2013]
--------------------------
+Danh sách học sinh và các trường được khen thưởng trong Hội thi Tin học trẻ (Mời đúng 15 giờ ngày 07/3/2013 dự tổng kết nhận thưởng)[07-03-2013]
--------------------------
+SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI CỦA CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI TNTH LÝ, HÓA, SINH LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [06-03-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 NĂM HỌC 2012-2013 [06-03-2013]
--------------------------
+Giấy mời Hiệu trưởng dự Khai mạc và Tổng kết Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ IV - năm 2013[05-03-2013]
--------------------------
+LỊCH HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUYỆN TÂY HÒA LẦN THỨ IV - NĂM 2013 [05-03-2013]
--------------------------
+Số 76/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Hội đồng coi thi Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ IV - năm 2013[05-03-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập giám khảo Hội thi cắm hoa[05-03-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập giám khảo Hội thi cắm hoa[05-03-2013]
--------------------------
+Số 70/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Chấm thi Olympic môn Toán và môn tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4 cấp huyện năm học 2012-2013[05-03-2013]
--------------------------
+Số 69/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Coi thi Olympic môn Toán và môn tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4 cấp huyện năm học 2012-2013[05-03-2013]
--------------------------
+Số: 75/HD-GDĐT V/v hướng dẫn sơ kết Cụm Thi đua học kỳ I, năm học 2012-2013 [05-03-2013]
--------------------------
+Số 81/GDĐT V/v điều chỉnh lịch bồi dưỡng và kế hoạch chuẩn bị tham gia dự thi chọn HSG cấp tỉnh TNTH Lý, Hóa, Sinh lớp 9 năm học 2012-2013[04-03-2013]
--------------------------
+Số 99/UBND-KT&HT V/v đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2014[04-03-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập giáo viên tiểu học[04-03-2013]
--------------------------
+Số: 80 /GDĐT V/v tổ chức hội thi “ Vở sạch - Chữ đẹp” năm học 2012-2013 [04-03-2013]
--------------------------
+KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI "CẮM HOA" CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3/2013[01-03-2013]
--------------------------
+SỐ 77/GDĐT VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ [28-02-2013]
--------------------------
+TRIỆU TẬP VĂN NGHỆ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT CNVCLĐ HUYỆN TÂY HÒA [28-02-2013]
--------------------------
+Số 77/GDĐT V/v báo cáo kết quả năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013[28-02-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 -2013 [25-02-2013]
--------------------------
+SỐ 75/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [25-02-2013]
--------------------------
+SỐ 45/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [25-02-2013]
--------------------------
+SỐ 76/GDĐT VỀ VIỆC NHẬN SÁCH "BỐI CẢNH MỚI- NGÔI TRƯỜNG MỚI-NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MỚI" [25-02-2013]
--------------------------
+SỐ 26/GDĐT BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI TRONG THỜI GIAN QUA VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN THÁNG 4/2013[25-02-2013]
--------------------------
+SỐ 61/GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG COI THI OLMPIC MÔN TOÁN VÀ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [25-02-2013]
--------------------------
+LỊCH THI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 (CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN)TẠI THCS HUỲNH THÚC KHÁNG [23-02-2013]
--------------------------
+LỊCH THI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 (CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI)TẠI THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH [23-02-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA PHÚ [23-02-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ ĐÔNG [23-02-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM 2013 [23-02-2013]
--------------------------
+Quyết định thành lập Hội đồng coi thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2012-2013[23-02-2013]
--------------------------
+Kế hoạch công tác công đoàn quí I năm 2013[23-02-2013]
--------------------------
+Thông báo thay đổi thời gian họp Hiệu trưởng, kế toán thường kỳ tháng 02/2013[22-02-2013]
--------------------------
+BÁO CÁO TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP HUYỆN Năm học 2012-2013 [22-02-2013]
--------------------------
+SỐ 65/GDĐT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [21-02-2013]
--------------------------
+Số: 66/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2012-2013 [21-02-2013]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng, kế toán thường kỳ[21-02-2013]
--------------------------
+Số 70/GDĐT V/v triển khai tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ lần thứ 15 (năm 2013)[21-02-2013]
--------------------------
+Quy định thời gian họp cụm công đoàn cơ sở năm 2013[21-02-2013]
--------------------------
+Số 67/GDĐT V/v triển khai phong trào "Vệ sinh yêu nước" nâng cao sức khỏe nhân dân[21-02-2013]
--------------------------
+Số 68/GDĐT V/v xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước[21-02-2013]
--------------------------
+ Số: 28/KH-CĐGD KẾ HOẠCH Kiểm tra đánh giá toàn diện chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, kiểm tra chuyên đề về quản lý tài chính Công đoàn cơ sở năm học 2012 – 2013 [20-02-2013]
--------------------------
+Danh sách kèm theo QĐ số 53/QĐ-GDĐT[20-02-2013]
--------------------------
+Số 53/QĐ-GDĐT Quyết định Khen thưởng thành tích tham gia HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[19-02-2013]
--------------------------
+Số 48/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2012-2013[19-02-2013]
--------------------------
+Số 64/GDĐT V/v đăng ký số lượng các đội tuyển tham dự kỳ thi cấp tỉnh chọn HSG lớp 9 năm học 2012-2013[19-02-2013]
--------------------------
+Mẫu đăng ký danh sách thi Tin học trẻ[19-02-2013]
--------------------------
+KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 [18-02-2013]
--------------------------
+Số: 62/GDĐT V/v chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2012- 2013[18-02-2013]
--------------------------
+THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA CÁC LIÊN ĐỘI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012-2013 [18-02-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP TẬP HUẤN VÀ THAM GIA GIẢI BÓNG BÀN, CỜ TƯỚNG XUÂN QUÝ TỴ [18-02-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[05-02-2013]
--------------------------
+Số 59/GDĐT V/v điều chỉnh lịch thi chính thức cuộc thi GTTM Quý II, Quý III[05-02-2013]
--------------------------
+Số 58/GDĐT V/v hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đón tết Nguyên dán 2013[04-02-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập học sinh tập huấn và tham gia Bóng đá cấp tỉnh năm học 2012-2013[04-02-2013]
--------------------------
+Hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đón Tết Nguyên đán 2013 [04-02-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp BCH Công đoàn Giáo dục huyện [04-02-2013]
--------------------------
+Số 55/GDĐT V/v mang thẻ, quản lý thẻ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên[01-02-2013]
--------------------------
+Số 50/GDĐT V/v tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mắt sáng cho người cao tuổi" và "Tết vì người nghéo và nạn nhân chất độc da cam" năm Quý tỵ - 2013[01-02-2013]
--------------------------
+SỐ 52/GDĐT VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THAM GIA THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [01-02-2013]
--------------------------
+Kế hoạch tổ chức Hội thi Bé khỏe - Bé năng khiếu cấp huyện năm học 2012-2013[01-02-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập tham gia giải bóng chuyền xuân Quý Tỵ năm 2013[30-01-2013]
--------------------------
+ Số: 48 /GDĐT V/v hội thảo đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tiểu học [30-01-2013]
--------------------------
+Thư mới Dự Tổng kết HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[30-01-2013]
--------------------------
+TRIỆU TẬP DỰ TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [30-01-2013]
--------------------------
+Số: 48 /GDĐT V/v hội thảo đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh tiểu học [30-01-2013]
--------------------------
+ Số: 40 /GDĐTV/v khảo sát học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện năm học 2012-2013 [30-01-2013]
--------------------------
+Số: 39 /GDĐT V/v thi Olympic môn Toán, Tiếng Việt cấp tiểu học [30-01-2013]
--------------------------
+Số 37/GDĐT V/v phát động Hội thi giáo dục nha học đường Colgate "Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng"[29-01-2013]
--------------------------
+ Số:24/CĐGDV/v khắc đổi con dấu 44 CĐCS trực thuộc[28-01-2013]
--------------------------
+Câu hỏi nhận thức và đáp thi thi nghi thức Đội[25-01-2013]
--------------------------
+Chương trình khai mạc HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[25-01-2013]
--------------------------
+LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [24-01-2013]
--------------------------
+Số: 31/GDĐT TỔNG HỢP KẾT QUẢ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 - 2013 [24-01-2013]
--------------------------
+SÓ 31/HD-GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ- 2013 [23-01-2013]
--------------------------
+Số: 33/TrT-GDĐT V/v triệu tập học sinh tham gia bồi dưỡng thi IOE cấp tỉnh năm học 2012-2013 [23-01-2013]
--------------------------
+SỐ 32/TrT-GDĐT TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN DỰ HỌP ĐỂ CHUẨN BỊ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [23-01-2013]
--------------------------
+SỐ 29/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 [23-01-2013]
--------------------------
+SỐ 30/KH-GDĐT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CHUẨN BỊ DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013[23-01-2013]
--------------------------
+TRIỆU TẬP HỌP PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC [23-01-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013[23-01-2013]
--------------------------
+Số: 29/GDĐT V/v sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ Tổ trưởng bộ môn Hoá học cấp huyện năm học 2012-2013 [22-01-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập Hợp giáo viên TPT Đội[22-01-2013]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban trọng tài HKPĐ huyện Tây Hòa năm học 2012-2013 [22-01-2013]
--------------------------
+Số 27/GDĐT V/v khắc đổi con dấu cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa và 44 trường trực thuộc[22-01-2013]
--------------------------
+Giấy mời Họp Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn các trường THCS[22-01-2013]
--------------------------
+Danh sách CBCC tham gia hiến máu tình nguyện đợt II chu kỳ 2012-2013[22-01-2013]
--------------------------
+Số 18/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường MN Sơn Thành Tây[22-01-2013]
--------------------------
+Số: 26/GDĐT V/v triển khai thí điểm dịch vụ tin nhắn CMHS – SMS Parents qua hệ thống SMAS [21-01-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp trọng tài HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[21-01-2013]
--------------------------
+Điều lệ HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[18-01-2013]
--------------------------
+Phân công trực tăng cường cơ quan Phòng GD&ĐT huyện (19-20/01/2013)[18-01-2013]
--------------------------
+SỐ 22/GM-GDĐT GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG KỲ [18-01-2013]
--------------------------
+ Số: 20/HD-CĐGD V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I năm học 2012-2013 [17-01-2013]
--------------------------
+Số 17/HD-GDĐT V/v hướng dẫn xét thi đua HKI năm học 2012-2013[17-01-2013]
--------------------------
+Số 21/GDĐT Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh để tham gia HKPĐ cấp huyện năm học 2012-2013[16-01-2013]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường MN Sơn Thành Tây[16-01-2013]
--------------------------
+Thông báo tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ IV – năm 2013[15-01-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập CB, GV phụ trách VTM các trường TH và THCS[15-01-2013]
--------------------------
+Giấy triệu tập CB, GV phụ trách hệ thống SMAS[14-01-2013]
--------------------------
+Số 51/SGDĐT-GDMN V/v lựa chọn giáo viên được hỗ trợ bảo hiểm "An nghiệp chu toàn"[14-01-2013]
--------------------------
+Số 15/GDĐT V/v sử dụng hợp lý CSVC, TB phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường[14-01-2013]
--------------------------
+Số: 13/GDĐT V/v đăng kí mua tài liệu phục vụ công tác Y tế trường học năm học 2012-2013 [11-01-2013]
--------------------------
+Số: 12/GDĐT V/v lựa chọn giáo viên được hổ trợ Bảo hiểm “An nghiệp chu toàn’ [11-01-2013]
--------------------------
+Tin từ Ban Tổ Chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet của Bộ Giáo dục và Đào tạo[11-01-2013]
--------------------------
+ Số: 11/GDĐTV/v tăng cường các biện pháp trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT và an ninh, trật tự trường học, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 [11-01-2013]
--------------------------
+SỐ 703/UBND-NV VỀ VIỆC ĐÀO TẠO THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA [11-01-2013]
--------------------------
+Số: 09/GDĐT V/v chuẩn bị cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2012-2013 [11-01-2013]
--------------------------
+Số: 07/GDĐT V/v triển khai lịch thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2012-2013 [11-01-2013]
--------------------------
+DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 -2013[10-01-2013]
--------------------------
+SỐ 12/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA PHONG [10-01-2013]
--------------------------
+SỐ 11/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH QUY [10-01-2013]
--------------------------
+SỐ 10/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON SƠN THÀNH ĐÔNG[09-01-2013]
--------------------------
+V/v thành lập Hội đồng Coi thi chọn học sinh giỏi Olympic tiếng Anh trên Internet lớp 5 cấp huyện năm học 2012 - 2013 [08-01-2013]
--------------------------
+Số 08/QĐ-GDĐT V/v thành lập Hội đồng Coi thi chọn học sinh giỏi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2012 - 2013 [08-01-2013]
--------------------------
+SỐ 08/GDĐT TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ THÁNG 02/2013 [08-01-2013]
--------------------------
+CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐỘI [08-01-2013]
--------------------------
+SỐ 04/TB-GDĐT VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON SƠN THÀNH ĐÔNG [08-01-2013]
--------------------------
+SỐ 03/TB-GDĐT VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TH SỐ 2 HÒA PHONG [08-01-2013]
--------------------------
+SỐ 02/TB-GDĐT VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN THCS PHẠM ĐÌNH QUY [08-01-2013]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI[08-01-2013]
--------------------------
+ĐIỀU LỆ HỘI THI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI [08-01-2013]
--------------------------
+Về việc điều chỉnh thời gian hiến máu tình nguyện đợt 2, chu kỳ 2012-2013[08-01-2013]
--------------------------
+Thông báo về việc thống kê số lượng CB, NV làm công tác thiết bị,thư viện[07-01-2013]
--------------------------
+Số: 02/GDĐT V/v hướng dẫn đăng ký cấp phép và tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Tây Hòa [07-01-2013]
--------------------------
+TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH TH VÀ THCS DỰ THI IOE CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013[07-01-2013]
--------------------------
+Giấy mời họp triển khai công tác PCGD MN cho trẻ 5 tuổi[03-01-2013]
--------------------------
+Giấy mời Hiệu trưởng và GV làm nhiệm vụ PCGD THCS của xã[03-01-2013]
--------------------------
+ Số: 442 /GDĐT V/v nhận đĩa DVD và SGK “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” [28-12-2012]
--------------------------
+Số 10/KHLT-PGDĐT-CĐGD-CTĐ Kế hoạch liên tịch V/v vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, chu kỳ 2012-2013[28-12-2012]
--------------------------
+Mẫu thống kê chất lượng THCS (Lưu ý: Các trường TH và THCS chuyển dữ liệu SMAS lên Phòng qua hệ thống)[28-12-2012]
--------------------------
+Số: 439/GDĐT V/v tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) năm học 2012-2013 [27-12-2012]
--------------------------
+Số 438/GDĐT V/v chấn chỉnh tình hình quản lý tài chính và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường[27-12-2012]
--------------------------
+Số 436/GDĐT V/v thực hiện cuộc vận động "Mắt sáng cho người cao tuổi" huyện Tây Hòa[27-12-2012]
--------------------------
+Số 435/GDĐT V/v cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trử và sử dụng pháo trong dịp Tết Quý tỵ 2013[27-12-2012]
--------------------------
+Số 432/GDĐT V/c tiếp tục thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ vè quản lí, sử dụng pháo; đảm bảo trật tự ATGT và phòng, chống tệ nạn xã hội[27-12-2012]
--------------------------
+Số 434/GDĐT V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2013[27-12-2012]
--------------------------
+Danh sách nộp tiền giao thông nông thôn năm 2012[27-12-2012]
--------------------------
+THƯ MỜI HỌP CỤM THI ĐUA SỐ 2 [26-12-2012]
--------------------------
+Số 10/CTĐ-GD V/v thực hiện phong trào "Tết vì người nghèo và nạ nhân chất độc da cam" năm Quý tỵ - 2013[26-12-2012]
--------------------------
+Biểu mẫu kê khai tài sản năm 2012 (Kèm theo CV Số 421/GDĐT V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012)[26-12-2012]
--------------------------
+Số 430/GDĐT V/v hướng dẫn mẫu bàn giao Hiệu trưởng[26-12-2012]
--------------------------
+THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ TIN BÃO GẦN BIỂN ĐÔNG[25-12-2012]
--------------------------
+Số:431/GDĐT V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2012-2013 [25-12-2012]
--------------------------
+Số: 429/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2012-2013 [25-12-2012]
--------------------------
+KÍNH GỬI CÁC TRƯỜNG MN, TH, THCS ĐĂNG KÝ MUA SÁCH "BỐI CÁNH MỚI -NGÔI TRƯỜNG MỚI - NHÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MỚI " [25-12-2012]
--------------------------
+Số: 318/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn bộ phần cứng máy tính tại phòng máy vi tính và đầu chiếu projector Trường THCS Phạm Đình Quy [25-12-2012]
--------------------------
+Số: 428/GDĐT V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp [25-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[25-12-2012]
--------------------------
+Số 428/GDĐT V/v tổ chức khảo sát cuối khóa cho lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại Phú Yên[25-12-2012]
--------------------------
+Mẫu báo cáo thống kê giữa năm học 2012-2013[24-12-2012]
--------------------------
+Số 424/GDĐT V/v báo cáo thống kê giữa năm học 2012-2013[24-12-2012]
--------------------------
+Số: 425/GDĐT V/v hướng dẫn việc thực hiện và chuẩn bị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” [24-12-2012]
--------------------------
+Số 421/GDĐT V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2012[24-12-2012]
--------------------------
+Số18/TrT-GDĐT GIẤY TRIỆU TẬP CÔNG ĐOÀN CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC [24-12-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn sơ kết HKI năm học 2012-2013[22-12-2012]
--------------------------
+DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [20-12-2012]
--------------------------
+Số 420/GDĐT Về việc Họp thống nhất đáp án và phân công chấm chéo bài kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013[20-12-2012]
--------------------------
+Số 418/GDĐT V/v báo cáo quyết toán kinh phí năm 2012 và lập dự toán kinh phí năm 2013[19-12-2012]
--------------------------
+TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CỤM THI ĐUA (CÁC TRƯỜNG IN TÀI LIỆU NÀY ĐỂ DỰ HỌP CHIỀU 18/12/2012)[17-12-2012]
--------------------------
+THÔNG BÁO Về việc hoãn tập huấn công tác Thi đua-Khen thưởng công đoàn [17-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[17-12-2012]
--------------------------
+Địa chỉ website các trường TH và THCS trên địa bàn huyện Tây Hòa[14-12-2012]
--------------------------
+Số 413/GDĐT V/v báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản nhà nước năm 2012[14-12-2012]
--------------------------
+Số 412/KH-GDĐT Kế hoạch tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2012-2013[14-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn thi đua - khen thưởng công đoàn[14-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập giáo viên tham dự Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013 cấp tiểu học[12-12-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi lịch kiểm tra kỹ thuật Phổ cập GDMN TNT năm 2012[11-12-2012]
--------------------------
+Số 407/GDĐT V/v nhận đĩa DVD Khúc xạ học đường[11-12-2012]
--------------------------
+SỐ 1469/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN [11-12-2012]
--------------------------
+Số 408/GDĐT Về việc mời dự Hội nghị quán triệt Thông tư 17/2012/TT-BGD ĐT, Quyết định số 29/QĐ-UBND và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013[11-12-2012]
--------------------------
+Số 406/GDĐT V/v triển khai nâng cấp và xây dựng trang thông tin điện tử cho các đơn vị trường học[10-12-2012]
--------------------------
+Số 308/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường TH Sơn Thành Tây[10-12-2012]
--------------------------
+Thông báo tranh tra toàn diện Trường TH Sơn Thành Tây[10-12-2012]
--------------------------
+Số 405/GDĐT V/v đăng ký sử dụng email để trao đổi công tác năm học 2012-2013[10-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập Đội tuyển bồi dưỡng 3 môn TNTH: Lý, Hóa, Sinh[10-12-2012]
--------------------------
+Mẫu báo cáo chất lượng HKI cấp tiểu học[10-12-2012]
--------------------------
+Số 402/GDĐT V/v kiểm tra, báo cáo cuối HKI năm học 2012-2013 cấp tiểu học[10-12-2012]
--------------------------
+ Số: 14/HD CĐGD Hướng dẫn Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua và đăng ký Công đoàn các cấp khen thưởng năm học 2012 - 2013 [07-12-2012]
--------------------------
+SỐ 307/QĐ- GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA BÌNH 2 [07-12-2012]
--------------------------
+SỐ 401/GDĐT VỀ VIỆC CỬ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP GDMN CHO TRẺ 5 TUỔI [07-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn sử dụng LectureMaker[06-12-2012]
--------------------------
+Số:386/GDĐT V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và sơ kết công tác chuyên môn THCS học kỳ I năm học 2012-2013 [05-12-2012]
--------------------------
+SỐ 399/GDĐT THAM GIA ĐỢT KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH TẠI PHÚ YÊN THÁNG 12/2012[05-12-2012]
--------------------------
+SỐ 44/TB-GDĐT VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA KỸ THUẬT PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM 2012 [04-12-2012]
--------------------------
+Số: 193/BC-GDĐT Báo cáo Về kết quả công tác tổ chức thi chính thức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên Internet [04-12-2012]
--------------------------
+SỐ 45/TB-GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA BÌNH 2 [04-12-2012]
--------------------------
+Mẫu biên bản coi thi Olymlic tiếng Anh năm học 2012-2013[03-12-2012]
--------------------------
+Số 384/GDĐT V/v chấn chỉnh tình hình quản lý và sử dụng tài sản trong nhà trường[03-12-2012]
--------------------------
+Số 305/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Cụm thi đua năm học 2012-2013[03-12-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập CB, GV mầm non[03-12-2012]
--------------------------
+Số 1818/QĐ-GDĐT Quyết định tặng thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích năm học 2011-2012[03-12-2012]
--------------------------
+Số 383/GDĐT V/v cử HS dự Lễ Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012[30-11-2012]
--------------------------
+Số 45/2011/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON [30-11-2012]
--------------------------
+ SỐ 29/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN [29-11-2012]
--------------------------
+QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN TÂY HÒA NHIỆM KỲ 2013 – 2018 [29-11-2012]
--------------------------
+Số:382/GDĐT V/v giảm thời gian dạy tại trường đối với giáo viên đang tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại Phú Yên[28-11-2012]
--------------------------
+Số: 381/GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải toán qua Internet năm học 2012-2013 [28-11-2012]
--------------------------
+ Số: 379/GDĐT Về việc triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012” [27-11-2012]
--------------------------
+Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên[27-11-2012]
--------------------------
+GIẤY MỜI HỌP [27-11-2012]
--------------------------
+ Số: 12/CĐGD V/v tuyên truyền Đại hội CĐ huyện Tây Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018 [26-11-2012]
--------------------------
+SỐ 302/QĐ- GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG [23-11-2012]
--------------------------
+SỐ 301/QĐ- GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA THỊNH[23-11-2012]
--------------------------
+SỐ 303/QĐ- GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON HÒA MỸ TÂY[23-11-2012]
--------------------------
+Giấy triệu cán bộ, giáo viên mầm non tập huấn phần mềm dạy học[22-11-2012]
--------------------------
+SỐ 43/TB-GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN TH SỐ 1 HÒA THỊNH[21-11-2012]
--------------------------
+SỐ 41/GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN THCS PHẠM VĂN ĐỒNG [21-11-2012]
--------------------------
+SỐ 42/GDĐT THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH TRA TOÀN DIỆN MẦM NON HÒA MỸ TÂY[21-11-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP ĐỘI VĂN NGHỆ [21-11-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP CÁN BỘ THƯ VIỆN [21-11-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI [21-11-2012]
--------------------------
+ Số: 368/GDĐT V/v triệu tập học sinh giỏi lớp 9 tham gia học bồi dưỡng chuẩn bị dự thi cấp tỉnh năm học 2012-2013 [20-11-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN BỒI DƯƠNGC HỌC SINH GIỎI DỰ THI CẤP TỈNH [20-11-2012]
--------------------------
+ Số:298/QĐ-GDĐT Về việc thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh năm học 2012-2013 [20-11-2012]
--------------------------
+THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH GỬI CÁC CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN[17-11-2012]
--------------------------
+SỐ 363/GDĐT HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2012[17-11-2012]
--------------------------
+Số: 364/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức thi chính thức cuộc thi “Giao thông thông minh” trên internet [16-11-2012]
--------------------------
+Kết quả thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2012-2013[16-11-2012]
--------------------------
+Danh sách các trưởng ủng hộ xây dựn quỹ Hội khuyến học năm 2012[16-11-2012]
--------------------------
+THƯ CỦA HUYỆN ỦY, UBND, UBMTTQVN HUYỆN TÂY HÒA GỬI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN[16-11-2012]
--------------------------
+Thư mời tham dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (1982-2012)[14-11-2012]
--------------------------
+ Số: 07/GDĐT V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất công sở. [14-11-2012]
--------------------------
+DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI ĐƯỢC CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN BỒI DƯỠNG DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013[14-11-2012]
--------------------------
+Điều chỉnh thời gian công văn Số 360/CV-GDĐT V/v báo cáo gấp hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng[13-11-2012]
--------------------------
+Số 360/CV-GDĐT V/v báo cáo gấp hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng[12-11-2012]
--------------------------
+Quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường THCS Lê Lợi[09-11-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập Đội Bida[09-11-2012]
--------------------------
+Trọng tâm công tác tháng 11/2012[09-11-2012]
--------------------------
+Số 353/GDĐT V/v tổ chức kỷ niệm lần thứ 31 ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 (1982-2012)[09-11-2012]
--------------------------
+ Số: 356/GDĐT V/v tự kiểm tra công tác PCMT và việc thực hiện Quy chế phối hợp 62 [08-11-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[07-11-2012]
--------------------------
+Số 355/GDĐT V/v phân phối cây trồng năm học 2012-2013[07-11-2012]
--------------------------
+SỐ 288/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CÁP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [06-11-2012]
--------------------------
+Số 06/CTĐ-GD V/v thu, chi hội phí Hội CTĐ năm 2011 và 2012[06-11-2012]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường THCS Lê Lợi[06-11-2012]
--------------------------
+Số 07/CTĐ-GD Thông báo kết quả thực hiện trích nộp 50% hội phí năm 2011 và năm 2012 của các chi hội trường học trực thuộc[06-11-2012]
--------------------------
+Số 345/GDĐT V/v tham gia cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước"[06-11-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP Họp BCH Công đoàn Giáo dục huyện mở rộng [06-11-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập PHT và Tổ trưởng hoặc tổ phó các trường TH[05-11-2012]
--------------------------
+Số 350/GDĐT V/v điều chỉnh nội dung Hội thi GVDG học cấp huyện năm học 2012-2013[05-11-2012]
--------------------------
+Số 287/QĐ-GDĐT V/v thành lập Ban coi thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2012-2013[03-11-2012]
--------------------------
+Danh sách phòng thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2012-2013[02-11-2012]
--------------------------
+MẪU THẺ DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 [02-11-2012]
--------------------------
+sỐ 348/GDĐT V/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn huyện[02-11-2012]
--------------------------
+Số 344/KH-GDĐT Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"[31-10-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập BGK Hội thi GVDG tiểu học cấp huyện[31-10-2012]
--------------------------
+Số 291/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập BGK Hội thi GVDG tiểu học cấp huyện năm học 2012-2013[31-10-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập bổ sung giáo viên bồi dưỡng tiếng Anh[31-10-2012]
--------------------------
+Số: 342/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2012 - 2013 [31-10-2012]
--------------------------
+Số: 339/KH-GDĐT KẾ HOẠCH Hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2012-2013 [31-10-2012]
--------------------------
+Số 03/CĐGD V/v lập danh sách BCH và UBKT CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014[30-10-2012]
--------------------------
+ Số: 299a/KH-GDĐT KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong nhà trường năm học 2012 - 2013 [29-10-2012]
--------------------------
+Số 08/LT-PGDĐT-CĐGD V/v Mỗi CB, GV ngành giáo dục nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học yếu, có nguy cơ bỏ học[29-10-2012]
--------------------------
+SỐ 340/GDĐT VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỢT 2/2012[29-10-2012]
--------------------------
+ Giấy triệu tập giáo viên bồi dưỡng tiếng Anh[29-10-2012]
--------------------------
+Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện năm học 2012-2013[29-10-2012]
--------------------------
+Tổng hợp thí sinh đăng ký dự thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2012-2013[29-10-2012]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm học 2012-2013[26-10-2012]
--------------------------
+Số: 335/GDĐT V/v đăng kí và nhận “Sổ quản lý công tác y tế trường học” [25-10-2012]
--------------------------
+SỐ 331/GDĐT VỀ VIỆC DỪNG HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG [24-10-2012]
--------------------------
+Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm[24-10-2012]
--------------------------
+Số: 334/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 [24-10-2012]
--------------------------
+Số: 333/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013 [24-10-2012]
--------------------------
+Số 283/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội của ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2012-2013[24-10-2012]
--------------------------
+Số 282/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban ATGT của ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa năm học 2012-2013[24-10-2012]
--------------------------
+Số 332/GDĐT V/v chuẩn bị các điều kiện để kiểm tra công tác xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 2012-2013[24-10-2012]
--------------------------
+Số 330/GDĐT V/v tiếp tục thu BHYT học sinh đợt 2, năm học 2012-2013[24-10-2012]
--------------------------
+Số: 327/GDĐT V/v thay đổi thời gian tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT đầu năm học 2012-2013 [24-10-2012]
--------------------------
+ Số: 149/ BC-GDĐT BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC TỪ ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 ĐẾN NAY [22-10-2012]
--------------------------
+Số: 149a/GDĐT TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TỪ NAY ĐẾN THÁNG 12/2012 [22-10-2012]
--------------------------
+Mẫu đình kèm[22-10-2012]
--------------------------
+THÔNG BÁO V/v tham gia chương trình “Tự tin tuổi Teen” năm 2012 [22-10-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp lần thứ nhất BCH Công đoàn Giáo dục huyện Tây Hòa nhiệm kỳ 2013-2018[22-10-2012]
--------------------------
+Số 328/GDĐT V/v tập huấn khúc xạ cho Nhân viên y tế học đường[19-10-2012]
--------------------------
+Số 320/GDĐT V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1791A/2011/QĐ-UBND[19-10-2012]
--------------------------
+ Số: 325 /GDĐT V/v báo cáo số lượng học sinh lớp 1 năm học 2012-2013 [17-10-2012]
--------------------------
+Số: 324/GDĐT V/v tổ chức Hội thi và kiểm tra công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2012-2013 [17-10-2012]
--------------------------
+BẢN FORMAT ĐÍNH KÈM - NGÀY HỘI VỆ SINH TRƯỜNG HỌC[16-10-2012]
--------------------------
+Số:323/ HD-GDĐT HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2012 – 2013 [15-10-2012]
--------------------------
+Thông báo về việc đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua tỉnh năm học 2012-2013[15-10-2012]
--------------------------
+Số 321/GDĐT V/v tăng cường công tác Nước sạch - Vệ sinh môi trường[15-10-2012]
--------------------------
+Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu BHYT học sinh đợt 1 năm học 2012-2013[15-10-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[15-10-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CĐGD HUYỆN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2013-2018[14-10-2012]
--------------------------
+Số 317/GDĐT V/v hưởng ứng lễ tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông năm 2012 và triển khai cuộc thi "giao thông thông minh"[13-10-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP HỌP BCH CĐGD HUYỆN, NHIỆM KỲ 2008-2013[09-10-2012]
--------------------------
+CÁC BIỂU MÃU BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẦU NĂM (CẤP TIỂU HỌC)[08-10-2012]
--------------------------
+Số: 313 /GDĐT V/v báo cáo thống kê số liệu chuyên môn đầu năm học 2012-2013 [08-10-2012]
--------------------------
+Lập danh sách đại biểu dự Đại hội CĐGD huyện, lần thứ XI (gấp)[07-10-2012]
--------------------------
+***KHẨN*** Số: 311/GDĐT Triển khai công tác phòng, chống lụt bão (cơn bão số 7) [06-10-2012]
--------------------------
+SỐ 07/LT-PGDĐT-CĐGD HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO"[05-10-2012]
--------------------------
+ SỐ 272/GDĐT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA NĂM HỌC 2012-2013 [05-10-2012]
--------------------------
+SỐ 309/GDĐT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2012[05-10-2012]
--------------------------
+SỐ 301/GDĐT LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2012-2013[04-10-2012]
--------------------------
+THÔNG TIN VỀ CƠN BÃO SỐ 7 [04-10-2012]
--------------------------
+SỐ 02/UBND CÔNG ĐIỆN CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN VỀ CƠN BÃO SỐ 7[04-10-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP (GV Nguyễn Thị Như Thân)[04-10-2012]
--------------------------
+SỐ 306/GDĐT GIẤY MỜI HỌP HIỆU TRƯỞNG [03-10-2012]
--------------------------
+SỐ 302/GDĐT VỀ VIỆC CHỌN CỬ GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG [02-10-2012]
--------------------------
+SỐ 303/GDĐT TỔ CHỨC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013[02-10-2012]
--------------------------
+Số 33/CĐGD, ngày 02/10/2012 V/v ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường sa"[02-10-2012]
--------------------------
+SỐ 296/KH-GDĐT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2012-2013 [28-09-2012]
--------------------------
+Mẫu cam kết của CBCCVC [28-09-2012]
--------------------------
+Số 299/GDĐT V/v thay đổi địa điểm tập huấn kĩ năng truyền thông phòng, chống bệnh phong trong trường học[28-09-2012]
--------------------------
+Du lịch phú yên[27-09-2012]
--------------------------
+Số 294/GDĐT V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy bảo vệ an toàn tài sản, hồ sơ, tài liệu năm học 2012-2013[27-09-2012]
--------------------------
+Số 293/GDĐT V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2012[27-09-2012]
--------------------------
+Số 292/GDĐT V/v chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp, chuyển trường đầu năm học 2012-2013[27-09-2012]
--------------------------
+Số: 261/KHTTr-GDĐT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2012 -2013 [26-09-2012]
--------------------------
+Số: 287 /GDĐT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 giáo dục mầm non [26-09-2012]
--------------------------
+Số 291/GDĐT V/v tập huấn kĩ năng truyền thông phòng, chống bệnh phong trong trường học năm học 2012-2013[26-09-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp kế toán[26-09-2012]
--------------------------
+File văn bản Dự thảo thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở Giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên [26-09-2012]
--------------------------
+Số: 288/GDĐT V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông [26-09-2012]
--------------------------
+Số 283/GDĐT V/v đăng ký cây trồng năm học 2012-2013[26-09-2012]
--------------------------
+SỐ 284/KH-GDĐT KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS MA TÚY TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013[25-09-2012]
--------------------------
+SỐ 06/KHLT-PGDĐT-CAH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2012-2013[25-09-2012]
--------------------------
+ Số 276/GDĐT LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THCS NĂM HỌC: 2012 ¬– 2013 [25-09-2012]
--------------------------
+SỐ 281/GDĐT VỀ VIỆC GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY THÊM NĂM HỌC 2012-2013[24-09-2012]
--------------------------
+Mẫu kèm theo giấy triệu tập tập huấn sử dụng phần mềm V.EMIS[24-09-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn sử dụng phần mềm V.EMIS[24-09-2012]
--------------------------
+Số 269/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Tổ báo cáo tập huấn sử dụng phần mềm V.EMIS[24-09-2012]
--------------------------
+SỐ 275/GDĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THCS NĂM HỌC 2012-2013[24-09-2012]
--------------------------
+SỐ 277/GDĐT BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013[21-09-2012]
--------------------------
+Số:271/GDĐT LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2012 – 2013 [21-09-2012]
--------------------------
+CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013[21-09-2012]
--------------------------
+THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN HẠNG TRƯỜNG BẬC HỌC MẦM NON, CẤP TIỂU HỌC VÀ CẤP THCS NĂM HỌC 2012-2013[21-09-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DỰ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI "AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ"[21-09-2012]
--------------------------
+Số: 272/HD-GDĐT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 CẤP TIỂU HỌC [21-09-2012]
--------------------------
+Số 31/BC-CĐGD Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn NH 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ công đoàn NH 2012-2013[20-09-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012[18-09-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP BCH CĐGD HUYỆN[18-09-2012]
--------------------------
+SỐ 1014/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC LOẠI HỒ SƠ SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012-2013[17-09-2012]
--------------------------
+SỐ 267/GDĐT VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ"CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, CHUYỂN TẶNG VÀ MUA BÁN - SÁCH GIÁO KHOA CŨ"[17-09-2012]
--------------------------
+Chương trình công tác Đội năm học 2012-2013 và Các văn bản thi tìm hiểu, vẽ tranh[16-09-2012]
--------------------------
+SỐ 264/GDĐT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN NưỚC SẠCH -VỆ SINH MÔI TRưỜNG NĂM HỌC 2012-2013[15-09-2012]
--------------------------
+CÁC BIỂU MẪU ĐẠI HỘI CĐCS[14-09-2012]
--------------------------
+Số 257/GDĐT V/v báo cáo thống kê số lượng chất lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong huyện[13-09-2012]
--------------------------
+SỐ 256/GDĐT VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MUA VỞ LUYỆN VIẾT ĐÚNG, VIẾT ĐẸP CẤP TIỂU HỌC [13-09-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV tiếng Anh tiểu học[11-09-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV TPT Đội[11-09-2012]
--------------------------
+Thể lệ và câu hỏi kèm theo công văn 255/GDĐT[11-09-2012]
--------------------------
+Số 255/GDĐT V/v tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới" năm 2012[11-09-2012]
--------------------------
+Thông báo V/v Hội chữ thập đỏ huyện về các trường tặng quà cho học sinh khuyết tật học hòa nhập tại các trường TH[11-09-2012]
--------------------------
+Số: 28/HD-CĐGD về việc góp ý dự thảo báo cáo của BCH CĐGD [09-09-2012]
--------------------------
+Số: 253/GDĐT V/v chuẩn bị khảo sát chất lượng đầu năm học 2012-2013 [07-09-2012]
--------------------------
+Báo cáo tham luận trường THCS Nguyễn Thị Định trong Hội nghị Tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai Nhiệm vụ năm học 2012-2013[07-09-2012]
--------------------------
+Số: 252/GDĐT V/v tiếp tục cập nhật cơ sở dự liệu Hệ thống quản lý nhà trường SMAS của Viettel năm học 2012-2013 [07-09-2012]
--------------------------
+Số 264/QĐ-GDĐT Quyết định V/v cử cán bộ tham gia tập huấn sử dụng phần mềm V.EMIS thuộc dự án SREM[07-09-2012]
--------------------------
+Các Phụ lục Công đoàn[07-09-2012]
--------------------------
+Số 249/GDĐT V/v tổ chức hoạt động kỉ niệm 51 năm thảm học da cam/dioxin ở Việt Nam[07-09-2012]
--------------------------
+Số 244/GDĐT V/v ủng hộ xây dựng quỹ Khuyến học huyện Tây Hòa[07-09-2012]
--------------------------
+Các phụ lục đính kèm báo cáo tổng kết năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013[04-09-2012]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Phân bổ đại biểu dự Đại hội CĐGD huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013-2018 [04-09-2012]
--------------------------
+BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 – 2012 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 – 2013 [04-09-2012]
--------------------------
+KẾ HOẠCH Bố trí thời gian Đại hội CĐCS các trường MN, TH, THCS, nhiệm kỳ 2012-2014 [04-09-2012]
--------------------------
+Số: 248/GDĐT V/v thảo luận báo cáo tổng kết năm học 2011 – 2012 và nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 [04-09-2012]
--------------------------
+THƯ CỦA HUYỆN ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN TÂY HÒA [31-08-2012]
--------------------------
+Mẫu chất lượng đầu năm tiểu học[31-08-2012]
--------------------------
+Mẫu thống kê đầu năm tiểu học[31-08-2012]
--------------------------
+cÔNG VĂN KÈM THEO CÔNG VĂN 240/GDĐT (28/8/2012)[30-08-2012]
--------------------------
+Số: 240/GDĐT V/v đăng kí, nhận “Sổ quản lý công tác y tế trường học” [30-08-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013[29-08-2012]
--------------------------
+Thu ủng hộ 2 người bệnh tháng 8/2012[29-08-2012]
--------------------------
+Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013[28-08-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập đội văn nghệ[28-08-2012]
--------------------------
+Số: 239/GDĐT V/v phân công báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết năm học [28-08-2012]
--------------------------
+Số 414/UBND-BHXH về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh năm học 2012-2013[27-08-2012]
--------------------------
+Thông báo về việc hoàn chỉnh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011-2012[27-08-2012]
--------------------------
+SỐ 232/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013[24-08-2012]
--------------------------
+Số: 237/GDĐT V/v hướng dẫn thống kê, báo cáo hiện trạng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở [23-08-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập nhân viên văn thư, cán bộ phụ trách PMIS các trường MN, TH và THCS[23-08-2012]
--------------------------
+SỐ 233/GDĐT VỀ VIỆC DẠY BƠI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM HỌC 2012-2013[23-08-2012]
--------------------------
+Mẫu báo cáo tuyển sinh lớp 1[22-08-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập cán bộ phụ trách hệ thống SMAS của các trường TH và THCS[22-08-2012]
--------------------------
+BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2012-2013 (CẤP THCS) [21-08-2012]
--------------------------
+GIẤY MỜI Họp BCH Công đoàn Giáo dục huyện Tây Hòa Nhiệm kỳ 2008-2013 [21-08-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập các trường MN [20-08-2012]
--------------------------
+Số 233/QĐ-GDĐT Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý dạy và học[20-08-2012]
--------------------------
+Số 25/TB-GDĐT Thông báo về lịch khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh[20-08-2012]
--------------------------
+ Số: 230/GDĐT V/v kế hoạch tập huấn PCGDTH ĐĐT năm 2012 [20-08-2012]
--------------------------
+PHIẾU NHẬN XÉT LỚP HỌC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ [13-08-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2012-2013[13-08-2012]
--------------------------
+Tập huấn công tác phòng, chống ma túy trong trường học năm 2012;[13-08-2012]
--------------------------
+Số: 227/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học 2012-2013 [13-08-2012]
--------------------------
+Mẫu kèm theo giấy triệu tập nhân viên kế toán[10-08-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập nhân viên kế toán[10-08-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP[09-08-2012]
--------------------------
+LỊCH BÁO CÁO CHÍNH TRỊ HÈ 2012 [08-08-2012]
--------------------------
+SỐ 211/KH-GDĐT KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2012[03-08-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN THAM DỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2012[03-08-2012]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy[31-07-2012]
--------------------------
+Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trung học cơ sở hè 2012[31-07-2012]
--------------------------
+Số 229/QĐ-GDĐT Quyết định cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn trung học trong hè - 2012[30-07-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP BÀ PHAN THỊ LIÊN, GV TRƯỜNG THCS NGUYỄN ANH HÀO[27-07-2012]
--------------------------
+SỐ 215/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ÔN TẬP, THI LẠI, XÉT LÊN LỚP, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2012-2013[26-07-2012]
--------------------------
+Giấy mời thí sinh dự chung kết Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ I năm 2012[26-07-2012]
--------------------------
+Giấy mời dự chung kết Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ I năm 2012[26-07-2012]
--------------------------
+Số: 2V/v Cử giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát trình độ, năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu năng lực chung Châu Âu 28/QĐ-GDĐT [25-07-2012]
--------------------------
+Số: 214/GDĐT V/v khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiểu học, THCS [25-07-2012]
--------------------------
+SỐ 213/GDĐT XÉT NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2012[25-07-2012]
--------------------------
+số 211/KH-GDĐT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2012[25-07-2012]
--------------------------
+Câu hỏi và đáp án "Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ I năm 2012[25-07-2012]
--------------------------
+Triệu tập đội văn nghệ tham gia vòng chung kết Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ I năm 2012[24-07-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP CÁN BỘ, GIÁO VIÊN MẦM NON DỰ TẬP HUẤN [23-07-2012]
--------------------------
+Báo cáo phổ cập giáo dục Mầm non[19-07-2012]
--------------------------
+GIẤY MỜI V/v họp Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS và thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012 [19-07-2012]
--------------------------
+Kết quả Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ I năm 2012[19-07-2012]
--------------------------
+KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ HÌNH THÍ SINH THAM GIA HỘI THI "NỮ DUYÊN DÁNG, TÀI NĂNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA" LẦN THỨ I NĂM 2012[16-07-2012]
--------------------------
+DANH SÁCH HỌC SINH CON THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ NHẬN SÁCH GIÁO KHOA - NĂM 2012 [16-07-2012]
--------------------------
+Phụ lục 1,2,3 CĐGD huyện[13-07-2012]
--------------------------
+Số: 23/HD-CĐGD V/v điều chỉnh nội dung Hướng dẫn Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014[13-07-2012]
--------------------------
+Thứ tự số báo danh Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa, năm 2012[13-07-2012]
--------------------------
+Giấy mời Dự Khai mạc Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012[13-07-2012]
--------------------------
+THƯ KÊU GỌI VỀ VIỆC TỰ NGUYỆN ĐÓNG GÓP GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP BỊ BỆNH NAN Y, HIỂM NGHÈO [13-07-2012]
--------------------------
+Câu hỏi thi ứng xử tình huống, Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa" lần thứ nhất - năm 2012[12-07-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn số 22/HD-CĐGD về tiếp tục hướng dẫn tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2014[12-07-2012]
--------------------------
+Số: 226/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2012 - 2013 [12-07-2012]
--------------------------
+Số 207/GDĐT V/v triệu tập giáo viên tham dự bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh TH và THCS tại Đã Nẵng[11-07-2012]
--------------------------
+Số 20/TB-GDĐT Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013[11-07-2012]
--------------------------
+Kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục hè năm 2012[11-07-2012]
--------------------------
+Số: 21/TB-GDĐT THÔNG BÁO Về việc bốc thăm số báo danh Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012 [10-07-2012]
--------------------------
+Giấy mời họp Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012[09-07-2012]
--------------------------
+Số 957/QĐ-UBND Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên[06-07-2012]
--------------------------
+Số 236/GDTX-GV V/v thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Tiếng Anh để tham gia khảo sát trình độ B2, C1[06-07-2012]
--------------------------
+Danh sách kèm theo CV số 198/GDĐT ngày 04/7/2012[05-07-2012]
--------------------------
+Số: 198/GDĐT V/v tiếp tục đăng ký tham gia Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành giáo dục và đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012 [05-07-2012]
--------------------------
+Số 195/GDĐT V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2012-2013[03-07-2012]
--------------------------
+Danh sách thu đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sĩ giáo dục[03-07-2012]
--------------------------
+Thu quỹ người nghèo năm 2012[03-07-2012]
--------------------------
+SỐ 194/GDĐT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2012-2013[02-07-2012]
--------------------------
+Thông báo về việc kiểm tra công tác PCCC các trường học trên địa bàn huyện[28-06-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC [27-06-2012]
--------------------------
+THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH [20-06-2012]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013(CÁC TRƯỜNG KHẨN TRƯƠNG THÔNG BÁO CHO HỌC SINH LỚP 9 BIẾT)[19-06-2012]
--------------------------
+MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN HỌC SINH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2011-2012[14-06-2012]
--------------------------
+Số: 04/KHLT V/v Tổ chức Hội thi “Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa” lần thứ I năm 2012 [12-06-2012]
--------------------------
+Số 189/GDĐT V/v đăng ký học bồi dưỡng và thi lấy chứng chỉ FCE tại trường ĐH Phú Yên[12-06-2012]
--------------------------
+ Số: 17/CĐGD V/v Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam [12-06-2012]
--------------------------
+Mẫu kèm theo công văn 221/GDĐT[12-06-2012]
--------------------------
+Số 221/GDĐT V/v chọn học sinh tiêu biểu để khen thưởng năm học 2011-2012[12-06-2012]
--------------------------
+Số: 176/GD V/v Phát hành sách mầm non năm 2012 [08-06-2012]
--------------------------
+Số:03/LT-PGDĐT-CĐGD V/v vận động đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012) [07-06-2012]
--------------------------
+Phụ lục kèm theo công văn 182/GDĐT[07-06-2012]
--------------------------
+Số: 182 /GDĐT V/v Thống kê số lượng y tế trường học triển khai Chương trình Giáo dục nha học đường [07-06-2012]
--------------------------
+Triệu tập cán bộ phụ trách hệ thống quản lý nhà trường SMAS của Viettel[31-05-2012]
--------------------------
+Số: 177/GDĐT V/v đào tạo chuyên sâu về Công nghệ Thông tin năm 2012 [31-05-2012]
--------------------------
+Số 175/GDĐT V/v đăng ký học cao học năm 2012[31-05-2012]
--------------------------
+Thu ủng hộ trẻ em nghèo 2012 [31-05-2012]
--------------------------
+Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa 2012[31-05-2012]
--------------------------
+Bảng giá sách tiểu học[31-05-2012]
--------------------------
+Bảng giá sách THCS[31-05-2012]
--------------------------
+Công văn kèm theo công văn số 174/GDĐT[30-05-2012]
--------------------------
+Số 174/GDĐT V/v phối hợp triển khai chương trình bình ổn giá SGK năm học 2011-2012[30-05-2012]
--------------------------
+Số 172/GDĐT V/v đăng ký và nhận "Sổ quản lý công tác y tế trường học"[29-05-2012]
--------------------------
+Số 05/CTĐ V/v báo cáo kết quả hoạt động năm học 2011-2012[29-05-2012]
--------------------------
+Danh sách phòng thi Hội thi CBQLGD ứng dụng CNTT giỏi năm học 2011-2012 (tất cả 44 đơn vị)[25-05-2012]
--------------------------
+Số 163/GDĐT Kết quả xếp loại giáo viên đăng ký công nhận GVDG GDMN cấp huyện năm học 2011-2012[24-05-2012]
--------------------------
+Số 165/GDĐT V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý không để học sinh chết đuối nước do tắm mương, sông, suối, ao, hồ, biển[24-05-2012]
--------------------------
+Số:164/GDĐT LỊCH DUYỆT KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ RÀ SOÁT DỮ LIỆU IN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS BỔ TÚC THCS [24-05-2012]
--------------------------
+ Số: 166/GDĐT V/v ôn tập trong hè và nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt học sinh dân tộc cho học sinh tiểu học năm học 2011 -2012 [24-05-2012]
--------------------------
+PHÂN CÔNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012[24-05-2012]
--------------------------
+PHÂN CÔNG CÁC ĐỒNG CHÍ HUYỆN ỦY VIÊN, LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011-2012[24-05-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi CBQL GD ứng dụng CNTT giỏi năm học 2011-2012[23-05-2012]
--------------------------
+KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012[23-05-2012]
--------------------------
+Số 160/GDĐT V/v điều chỉnh nội dung xét danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2011-2012[21-05-2012]
--------------------------
+Số 156/GDĐT V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2011-2012[21-05-2012]
--------------------------
+CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO CUỐI NĂM (TIỂU HỌC)[18-05-2012]
--------------------------
+Số: 157/GDĐT V/v triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại CB-GV-NV năm học 2011-2012 [17-05-2012]
--------------------------
+Số: 153/GDĐT V/v kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong hè và phụ đạo học sinh yếu, kém năm 2012 [17-05-2012]
--------------------------
+Mẫu thống kế chất lượng HKII, CN cấp THCS năm học 2011-2012[17-05-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn tổng kết năm học 2011-2012 bậc Mầm non[11-05-2012]
--------------------------
+Số 205/GDĐT V/v cấp phát học bổng Mai Vàng năm 2011-2012[11-05-2012]
--------------------------
+Số 148/GDĐT V/v tổ chức Tuần lễ "Nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2012, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012[11-05-2012]
--------------------------
+Số 147/GDĐT V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2011-2012[11-05-2012]
--------------------------
+Số: 21/KH-CĐGD KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (NHIỆM KỲ 2012-2014) VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN (NHIỆM KỲ 2013-2018) [09-05-2012]
--------------------------
+Số: 130 /GDĐT V/v triển khai họp thống nhất đáp án và phân công chấm chéo bài kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012 [09-05-2012]
--------------------------
+Số: 21/KH-CĐGD Kế hoạch tổ chức Đại hội[09-05-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập Hội nghị CĐGD huyện[09-05-2012]
--------------------------
+Số: 22/HD-CĐGD V/v Hướng dẫn Công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2011 – 2012 [09-05-2012]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỐNG KÊ CUỐI NĂM HỌC 2011-2012 CHO CÁC BẬC HỌC MN, TH, THCS [09-05-2012]
--------------------------
+SỐ 140/GDĐT TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, CHUYỂN TẶNG VÀ MUA- BÁN SÁCH GIÁO KHOA CŨ [08-05-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP HỌC SINH TẬP HUẤN THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ NHI ĐỒNG U 10 CẤP TỈNH [08-05-2012]
--------------------------
+SỐ 41/GDĐT HỘI THI "VỞ SẠCH -CHỮ ĐẸP" CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[08-05-2012]
--------------------------
+Kết quả thi TPT giỏi năm học 2011-2012[07-05-2012]
--------------------------
+Kết quả thi nghi thức đội năm học 2011-2012[07-05-2012]
--------------------------
+Số 463/SGDĐT-GDTrH V/v triển khai đánh giá xếp loại HS trung học năm học 2011-2012 theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT[06-05-2012]
--------------------------
+Số 137/GDĐT V/v tăng cường công tác PCCC và PCBL bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu[04-05-2012]
--------------------------
+Số 127/GDĐT V/v khảo sát trình độ năng lực ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh[04-05-2012]
--------------------------
+Số 135/GDĐT Tổng hợp kết quả HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2011-2012[04-05-2012]
--------------------------
+Số: 131 /GD&ĐT V/v hướng dẫn bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt trong thời gian hè 2012 [04-05-2012]
--------------------------
+Số: 18/HD-CĐGD V/v Hướng dẫn Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2011- 2012 [03-05-2012]
--------------------------
+KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[03-05-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV TPT Đội[02-05-2012]
--------------------------
+Số: 08 /TBLT-HĐ-PGD&ĐT “V/v Thông báo kiểm tra công tác Đội và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” [02-05-2012]
--------------------------
+Số: 129/GDĐT V/v tiếp tục chấn chỉnh tác phong, trật tự, kỷ cương trường học [30-04-2012]
--------------------------
+ Số: 126/GDĐT V/v nghỉ Lễ Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động [27-04-2012]
--------------------------
+Số 124/GDĐT V/v xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung[26-04-2012]
--------------------------
+Số: 125/GDĐT V/v bổ sung thời gian bồi dưỡng HS chuẩn bị tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XV – năm 2012 [26-04-2012]
--------------------------
+Số 16/CĐGD V/v vận động đóng góp "Quỹ vì người nghèo" năm 2012[26-04-2012]
--------------------------
+Số 16/CĐGD V/v khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2012 [26-04-2012]
--------------------------
+SỐ 03/CTĐ-GD VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ UBND HUYỆN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2011[24-04-2012]
--------------------------
+Số 119/GDĐT V/v tặng SGK cho học sinh con TBLS năm 2012[23-04-2012]
--------------------------
+Số 196/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và Cuộc thi "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn"[23-04-2012]
--------------------------
+Số 195/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và Cuộc thi "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn"[23-04-2012]
--------------------------
+Thông báo kiểm tra, đánh giá Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" và Cuộc thi "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn"[23-04-2012]
--------------------------
+Thông tư Số: 13/2012/TT-BGDĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học [20-04-2012]
--------------------------
+Số 122/GDĐT V/v tham gia cuộc thi "Thiết kế bài giảng e-Learning" năm học 2011-2012[20-04-2012]
--------------------------
+Số: 15/BC-CĐGD V/v Báo cáo công tác qúy I/2012 và trọng tâm công tác quý II/2012[19-04-2012]
--------------------------
+SỐ:01/SL-CĐGD HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA-KHEN THƯỜNG HẰNG NĂM TRONG HỆ THỐNG CĐGD[19-04-2012]
--------------------------
+GIẤY MỜI HỌP BCH.CĐGD HUYỆN, NHIỆM KỲ 2008-2013[19-04-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn lặp danh sách địa chỉ nhân đạo[19-04-2012]
--------------------------
+SỐ 118/GDĐT Triển khai công tác xét TN THCS năm học 2011-2012 và ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 – 2013 [18-04-2012]
--------------------------
+Số 115/GDĐT V/v triển khai sử dụng hệ thống quản lý nhà trường SMAS của Viettel[18-04-2012]
--------------------------
+Số 113/GDĐT V/v vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện năm 2012[18-04-2012]
--------------------------
+Số 114/GDĐT V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thư viện trường học[18-04-2012]
--------------------------
+KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013[17-04-2012]
--------------------------
+Điều lệ giải bóng đá nhi đồng huyện Tây Hòa năm 2012[17-04-2012]
--------------------------
+Số 111/GDĐT V/v tham gia giải bóng đá U10 cấp xã và cấp huyện[17-04-2012]
--------------------------
+Số 04/KH-LT Kế hoạch Liên tịch tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 huyện Tây Hòa[17-04-2012]
--------------------------
+Số 152/UBND-VHTT V/v tổ chức giải bóng đá U10 cấp xã và cấp huyện[17-04-2012]
--------------------------
+Số 112/GDĐT V/v tổ chức Hội thi cán bộ quản lý giáo dục ứng dụng CNTT giỏi năm học 2011-2012[17-04-2012]
--------------------------
+Số 145/UBND-GDĐT V/v tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012-2013[17-04-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV dạy bồi dưỡng thi IOE cấp quốc gia năm học 2011-2012[17-04-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập HS bồi dưỡng thi IOE cấp quốc gia năm học 2011-2012[17-04-2012]
--------------------------
+Dự thảo thể lệ cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"[17-04-2012]
--------------------------
+Kết quả thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2011-2012[17-04-2012]
--------------------------
+Số 89/GDĐT V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" cho HS tiểu học[17-04-2012]
--------------------------
+Kết quả thi vở sạch chữ đẹp[17-04-2012]
--------------------------
+Số: 110 /GDĐT V/v thông báo kết quả thi Vở sạch- Chữ đẹp năm học 2011-2012” [17-04-2012]
--------------------------
+Số:109/GDĐT V/v kiểm tra, báo cáo cuối năm và xét HTCTTH năm học 2011-2012 [17-04-2012]
--------------------------
+Số: 13/2012/TT-BGDĐT THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học [16-04-2012]
--------------------------
+số 361/SGDĐT-GDTrH VỀ VIỆC KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH[13-04-2012]
--------------------------
+SỐ 02/CTĐ-GD VỀ VIỆC BÁO CÁO 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ NHÂN GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO"[13-04-2012]
--------------------------
+Số: 183/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2011-2012 [12-04-2012]
--------------------------
+Số 99/GDĐT V/v tập huấn ra đề kiểm tra tiếng Anh tiểu học và khảo sát học sinh lớp 3 và lớp 4[11-04-2012]
--------------------------
+Số 189/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên đề Trường THCS Phạm Văn Đồng[11-04-2012]
--------------------------
+Số 14/TB-GDĐT Thông báo thanh tra chuyền đề Trường THCS Phạm Văn Đồng[11-04-2012]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi giải toán trên Internet cấp quốc gia năm học 2011-2012 [11-04-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌC SINH THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG CHUẨN BỊ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP QUỐC GIA[11-04-2012]
--------------------------
+Số 97/GDĐT V/v hướng dẫn tạm thời đánh giá, xếp loại các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật[11-04-2012]
--------------------------
+ Số 98/GDĐT V/v đăng ký mua bộ sách bài tập Tiểu học mới và bộ sách ôn tập hè năm học 2012-2013 [11-04-2012]
--------------------------
+Số 101/GDĐT V/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012[11-04-2012]
--------------------------
+Danh sách phòng thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2011-2012[09-04-2012]
--------------------------
+ Số: 182/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện năm học 2011-2012 [09-04-2012]
--------------------------
+Số 13/TB-GDĐT Thông báo kiểm tra công nhận GVDG giáo dục mầm non cấp huyện năm học 2011-2012[05-04-2012]
--------------------------
+Số: 06/KHLT-HĐ&GDĐT KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Về việc tổ chức Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện, năm học 2011 – 2012 [04-04-2012]
--------------------------
+Số: 05/KHLT–HĐ&GDĐT KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH V/v tổ chức Hội thi nghi thức Đội, chỉ huy đội giỏi cấp huyện, năm học 2011 - 2012 [04-04-2012]
--------------------------
+Số: 08 /CV-HĐĐ Tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” cấp tỉnh Năm học 2011-2102 [04-04-2012]
--------------------------
+Tài liệu hướng dẫn nhập điểm qua mạng SMAS[31-03-2012]
--------------------------
+Số 86/GDĐT V/v tập huấn hệ thống quản lý nhà trường SMAS của Viettel[31-03-2012]
--------------------------
+ Số: 178 /QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chấm bài thi Vở sạch- Chữ đẹp cấp huyện năm học 2011-2012 [31-03-2012]
--------------------------
+ Số: 177/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Coi thi Vở sạch- Chữ đẹp cấp huyện năm học 2011-2012 [31-03-2012]
--------------------------
+SỐ 84/GDĐT HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2011-2012[29-03-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC DỰ HỌP [29-03-2012]
--------------------------
+Số 87/GDĐT V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác tháng 3 năm học 2011-2012[28-03-2012]
--------------------------
+Số: 88/GDĐT V/v xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013 [28-03-2012]
--------------------------
+Số 85/GDĐT V/v tập huấn hệ thống quản lý lớp học thông minh i-Talc [28-03-2012]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Tân Tây[27-03-2012]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường THCS Nguyễn Tất Thành[27-03-2012]
--------------------------
+Số: 83/GDĐT V/v triệu tập học sinh bồi dưỡng chuẩn bị tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XV – năm 2012 [27-03-2012]
--------------------------
+Số: 171/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đội tuyển học sinh bồi dưỡng tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XV – năm 2012 [27-03-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập luyện tập và tham gia giải cầu lông cấp huyện[27-03-2012]
--------------------------
+SỐ 82/GDĐT TĂNG CƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC, BẢO VỀ ANTT VÀ CÔNG TÁC PCCC TRONG NHÀ TRƯỜNG [24-03-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP ĐỘI TUYỂN HỌC BỒI DƯỠNG DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[23-03-2012]
--------------------------
+SỐ 165/QĐ-GD&ĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[23-03-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP CÁN BỘ, GIÁO VIÊN DẠY BỒI DƯỠNG GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET DỰ THI CẤP TỈNH [23-03-2012]
--------------------------
+Số:165/QĐ-GDĐT 21/3/2012V/v thành lập Đội tuyển dự thi giải toán trên Internet cấp tỉnh năm học 2011-2012 [23-03-2012]
--------------------------
+BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[23-03-2012]
--------------------------
+SỐ 81/GDĐT CHUẨN BỊ THAM GIA THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[23-03-2012]
--------------------------
+Số: 12/CĐGD ngày 13 tháng 3 năm 2012 V/v vận động đóng góp xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2012 [21-03-2012]
--------------------------
+SỐ 10/TB-GDĐT THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2012[21-03-2012]
--------------------------
+SỐ 205/CV-SVH,TT&DL-NVTDTT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN SINH BÓNG ĐÁ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN [21-03-2012]
--------------------------
+Số 74/GDĐT V/v tổ chức Hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc[19-03-2012]
--------------------------
+Số 155/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn tham dự thi Olympic môn Toán và Tiếng Việt cấp tiểu học cấp huyện năm học 2011-2012[19-03-2012]
--------------------------
+Số 161/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Sơn Thành Đông[16-03-2012]
--------------------------
+Số: 153/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Coi thi chọn học sinh giỏi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 [16-03-2012]
--------------------------
+Số: 76/GDĐT V/v tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2011-2012 [15-03-2012]
--------------------------
+Triệu tập CB, GV tham gia giải TTHĐ cấp tỉnh, năm học 2011-2012 [15-03-2012]
--------------------------
+Số 09/TB-GDĐT Thông báo V/v Thanh tra toàn diện TH Số 2 Sơn Thành Đông[12-03-2012]
--------------------------
+Số 72/GDĐT Kế hoạch bổ sung việc bồi dưỡng đội hsg Toán, Tiếng Việt dự thi cấp tỉnh[12-03-2012]
--------------------------
+Số: 70/GDĐT V/v triệu tập giáo viên tham gia lớp tập huấn “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm mã nguồn mở Ubuntu 10.04” - Lớp 2[09-03-2012]
--------------------------
+Thư kêu gọi về việc tự nguyện đóng góp giúp đỡ đồng nghiệp bị bệnh nan y, hiểm nghèo[09-03-2012]
--------------------------
+Số 59/GM-GDĐT Giấy mới họp Hiệu trưởng và GV phụ trách phổ cập baach Mầm non[09-03-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập HS học bồi dưỡng IOE chuẩn bị dự thi cấp tỉnh năm học 2011-2012[09-03-2012]
--------------------------
+Danh sách đội tuyển HSG bồi dưỡng IOE cấp tỉnh năm học 2011-2012[09-03-2012]
--------------------------
+Kết quả IOE cấp huyện năm học 2011-2012[09-03-2012]
--------------------------
+Số 150/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện Trường THCS Tây Sơn[08-03-2012]
--------------------------
+Số 149/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Hòa Thịnh[08-03-2012]
--------------------------
+Số 66/GDĐT V/v triển khai Thông tư liên tịch số 68/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP[07-03-2012]
--------------------------
+Mẫu bản thuyết minh thiết bị dạy học[07-03-2012]
--------------------------
+Số 64/GDĐT V/v gửi thuyết minh thiết bị dạy học tự làm cấp THCS[06-03-2012]
--------------------------
+Kết quả thi giao lưu và học sinh giỏi năm học 2011-2012 cấp tiểu học[06-03-2012]
--------------------------
+Thông báo Thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Hòa Thịnh[05-03-2012]
--------------------------
+Thông báo Thanh tra toàn diện Trường THCS Tây Sơn[05-03-2012]
--------------------------
+Số 142/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Coi thi chọn học sinh giỏi giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2011-2012 [05-03-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức thi giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2011-2012 [05-03-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập GV dạy bồi dưỡng IOE cấp tỉnh năm học 2011-2012[05-03-2012]
--------------------------
+Số: 61/GD-ĐT V/v điều chỉnh lịch bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi TNTH Lý, Hóa, Sinh và thông báo kế hoạch tham gia kỳ thi cấp tỉnh năm học 2011-2012 [05-03-2012]
--------------------------
+SỐ 61/GDĐT LỊCH THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012[05-03-2012]
--------------------------
+Số: 58/GDĐT V/v triệu tập giáo viên tham gia lớp tập huấn “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm mã nguồn mở Ubuntu 10.04” [01-03-2012]
--------------------------
+Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết[29-02-2012]
--------------------------
+Danh sách khen thưởng tập thể và học sinh tham gia Hội thi tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012[29-02-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP CB, GV THAM GIA THI NHẢY THỤNG, KÉO CO, ĐUA XE ĐẠP CHẬM NĂM 2012[28-02-2012]
--------------------------
+SỐ 54/GDĐT VỀ VIỆC CẢNH GIÁC VỚI HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO DƯỚI DANH NGHĨA VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO[28-02-2012]
--------------------------
+Giấy mời dự Khai mạc Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012[27-02-2012]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng, kế toán[27-02-2012]
--------------------------
+SỐ 53/GDĐT LỊCH HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUYỆN TÂY HÒA LẦN THỨ III - NĂM 2012 [27-02-2012]
--------------------------
+Số:136/QĐ-GDĐT ngày 23 tháng 02 năm 2012 về việc thành lập Ban coi thi Tin học trẻ cấp huyện lần thứ III-năm 2012 [27-02-2012]
--------------------------
+SỐ 52/GDĐT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN [24-02-2012]
--------------------------
+Sơ đồ thi đấu giải đua xe đạp chậm nam[24-02-2012]
--------------------------
+Sơ đồ thi đấu giải đua xe đạp chậm nữ[24-02-2012]
--------------------------
+Sơ đồ thi đấu giải cầu lông[24-02-2012]
--------------------------
+Thông báo kết quả xét thi đua HK 1 NH 2011 - 2012[24-02-2012]
--------------------------
+SỐ 129/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH ĐOÀN ĐI COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 TẠI HUYỆN ĐÔNG HÒA [23-02-2012]
--------------------------
+SỐ 132/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[23-02-2012]
--------------------------
+SỐ 130/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA MỸ ĐÔNG [23-02-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi "Đua xe đạp chậm, nhảy thụng và Cầu lông" chào mừng 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng[23-02-2012]
--------------------------
+Số 126, 127/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Coi thi và Ban Chấm thi khảo sát HSG lớp 5 cấp huyện năm học 2011-2012[22-02-2012]
--------------------------
+Số 49/GDĐT V/v mua đồng phục học sinh để tập huấn tham gia giải thể thao học đường tỉnh Phú Yên[22-02-2012]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Mỹ Đông[22-02-2012]
--------------------------
+Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012[20-02-2012]
--------------------------
+TRIỆU TẬP DỰ TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN THCS DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[20-02-2012]
--------------------------
+Triệu tập huấn luyện viên tập huấn và tham gia giải thể thao học đường tỉnh phú yên – năm học 2011-2012 [17-02-2012]
--------------------------
+Danh sách vận động viên[17-02-2012]
--------------------------
+KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ THAM GIA GIẢI THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN-NĂM HỌC 2010-2011 [17-02-2012]
--------------------------
+ Số: 01/KHLT-PGD-ĐT&CĐGD V/v Tổ chức Hội thi “Đua xe đạp chậm, nhảy thụng và Cầu lông” chào mừng 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng [16-02-2012]
--------------------------
+Thông báo kèm theo công văn số 42/GDĐT[14-02-2012]
--------------------------
+Số 42/GDĐT V/v rút kinh nghiệm thực hiện tốt công tác PCCC tại các trường học qua kiểm tra của Công an huyện[14-02-2012]
--------------------------
+Số: 114, 115/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Coi và Chấm thi giao lưu học sinh năng khiếu môn Toán và Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4 cấp huyện năm học 2011-2012 [14-02-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 tham gia dự thi cấp tỉnh, năm học 2011-2012[14-02-2012]
--------------------------
+Mẫu Bảng thuyết minh phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012 [14-02-2012]
--------------------------
+Mẫu đăng ký danh sách thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012[14-02-2012]
--------------------------
+Triệu tập cán bộ tham gia tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng[13-02-2012]
--------------------------
+Báo cáo số lượng CBQL và GV năm học 2011-2012[13-02-2012]
--------------------------
+Số: 111/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 tham gia dự thi cấp tỉnh, năm học 2011-2012 [13-02-2012]
--------------------------
+ Thư mời dự tổng kết HKPĐ cấp huyện năm học 2011-2012[13-02-2012]
--------------------------
+Số 02/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Đoàn tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012[10-02-2012]
--------------------------
+Danh sách học sinh tham dự kỳ thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2011-2012[10-02-2012]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP BAN NGHIỆP VỤ (THCS) DỰ GIỜ GÓP Ý XÂY DỰNG CÁC TIẾT DẠY THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 [08-02-2012]
--------------------------
+SỐ 11/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN COI THI CHỌN HỌC SINH GIỎI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012[08-02-2012]
--------------------------
+Mẫu kèm thành tích (Kèm theo CV số 01/CTĐ-GD)[06-02-2012]
--------------------------
+Số 01/CTĐ-GD V/v khen thưởng thành tích hiến màu tình nguyện từ năm 2012[06-02-2012]
--------------------------
+Số: 05/KH-CĐGD KẾ HOẠCH Kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn, kiểm tra chuyên đề quản lý tài chính Công đoàn cơ sở năm học 2011 – 2012 [06-02-2012]
--------------------------
+Số 30/GDĐT V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông[06-02-2012]
--------------------------
+Lịch thi đấu HKPĐ môn Bóng rổ tiểu học[04-02-2012]
--------------------------
+Kế hoạch Tổ chức HKPĐ huyện Tây Hòa lần thứ VII năm học 2011-2012[04-02-2012]
--------------------------
+Số 27/GDĐT V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB ATGT Quốc gia[04-02-2012]
--------------------------
+Danh sách HS tham gia thi IOE cấp huyện[03-02-2012]
--------------------------
+Số: 28/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2011-2012 [03-02-2012]
--------------------------
+Số: 17/BC-GDĐT BÁO CÁO Tổng kết về tình hình trật tự ATGT năm 2011 và kế hoạch thực hiện trật tự an toàn giao thông năm 2012 [01-02-2012]
--------------------------
+Thông báo tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Tây Hòa lần thứ III - năm 2012[31-01-2012]
--------------------------
+Số 09/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Chấm bài giao lưu HS năng khiếu môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 cấp huyện năm học 2011-2012[31-01-2012]
--------------------------
+Số 08/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban Coi thi giao lưu HS năng khiếu môn Toán và Tiếng Việt lớp 5 cấp huyện năm học 2011-2012[31-01-2012]
--------------------------
+MẪU THẺ DỰ THI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[30-01-2012]
--------------------------
+Số: 04/KH- CĐGD Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 [30-01-2012]
--------------------------
+Giấy mới họp PHT phụ trách CM THCS[30-01-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập họp trọng tài HKPĐ cấp huyện năm học 2011-2012[30-01-2012]
--------------------------
+Số 15/UBND-YT V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nhâm Thìn và mùa lễ hội 2012[19-01-2012]
--------------------------
+Số 13/UBND-VP V/v phối hợp tuyên truyền, tham gia cuộc thi "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"[19-01-2012]
--------------------------
+ Số 22/GDĐT V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình, công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền [18-01-2012]
--------------------------
+THỜI KHÓA BIỂU CÁC TIẾT DẠY HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[17-01-2012]
--------------------------
+THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[17-01-2012]
--------------------------
+Số 13/GDĐT V/v khảo sát HSG lớp 5 cấp huyện năm học 2011-2012[16-01-2012]
--------------------------
+mẪU KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 12/GDĐT[16-01-2012]
--------------------------
+Số 12/GDĐT V/v giao lưu HS năng khiếu môn Toán, môn Tiếng Việt cấp tiểu học[16-01-2012]
--------------------------
+Kế hoạch khám sức khỏe học sinh tham gia HKPĐ cấp huyện năm học 2011-2012[16-01-2012]
--------------------------
+Triệu tập bóng bàn, cờ tướng[16-01-2012]
--------------------------
+Bổ sung Điều lệ HKPĐ[16-01-2012]
--------------------------
+Giấy triệu tập trọng tài HKPĐ[16-01-2012]
--------------------------
+Số: 15/GDĐT V/v tổ chức “Tháng hoạt động cao điểm năm ATGT 2012” [13-01-2012]
--------------------------
+Số 17/GDĐT V/v chuẩn bị dữ liệu nâng cấp website và đăng ký địa chỉ email[13-01-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012[13-01-2012]
--------------------------
+TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 8 VÀ LỚP 9 [12-01-2012]
--------------------------
+Số 10/ HD- GDĐT V/v hướng dẫn xét thi đua học kỳ 1 Năm học 2011 – 2012[10-01-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn thống kê CB, GV là cựu sinh viên trường ĐHSP Huế[10-01-2012]
--------------------------
+Triệu tập CB, GV tham gia tập huấn sử dụng bảng dạy học tương tác thông minh[10-01-2012]
--------------------------
+KHẨN:CÁC TRƯỜNG THCS NHẬP BIỂU BÁO CÁO CƠ CẤU GIÁO VIÊN NỘP GẤP TRONG NGÀY 9/1/2012 [09-01-2012]
--------------------------
+SỐ 07/GDĐT CHUẨN BỊ THAM GIA THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012[07-01-2012]
--------------------------
+PHỤ LỤC 3: BẢNG CHẤM ĐIỂM TỔ CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH[07-01-2012]
--------------------------
+PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CĐCS VỮNG MẠNH[07-01-2012]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng thường kỳ[07-01-2012]
--------------------------
+Số: 03/TB-CĐGD THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN KINH PHI CÔNG ĐOÀN NĂM 2011 [06-01-2012]
--------------------------
+Số: 02/HD-CĐGD HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CĐCS [06-01-2012]
--------------------------
+Số: 01/HD-CĐGD HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SƠ KẾT HK I [06-01-2012]
--------------------------
+Số: 41/BC-CĐGD BÁO CÁO CÔNG TÁC QUY IV VÀ CÔNG TÁC QUÝ I/2012 CỦA CĐGD HUYỆN [06-01-2012]
--------------------------
+BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU CẤP TIỂU HỌC [06-01-2012]
--------------------------
+Mẫu hồ sơ trường kỳ giữa năm (các trường đọc hướng dẫn)[05-01-2012]
--------------------------
+V/v thành lập Ban Nghiệp vụ và giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012[04-01-2012]
--------------------------
+Số: 02/KH-GDĐT Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện năm học 2011-2012 [04-01-2012]
--------------------------
+Số 03/GDĐT V/v hướng dẫn sơ kết nhiệm vụ CNTT HKI năm học 2011-2012[04-01-2012]
--------------------------
+Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cuộc thi "Trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn"[04-01-2012]
--------------------------
+Tham gia cuộc thi trực tuyến dành cho giáo viên tiếng Anh[04-01-2012]
--------------------------
+Số: 402/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải toán trên Internet năm học 2011-2012 [04-01-2012]
--------------------------
+ Số: 373/GDĐT Về việc hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” và xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn năm học 2011-2012 [04-01-2012]
--------------------------
+Hướng dẫn báo cáo sơ kết HKI năm học 2011-2012 (CM THCS)[30-12-2011]
--------------------------
+Giấy mời họp BCĐ, BNV và GV tham gia Hội thi GVDG THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012[30-12-2011]
--------------------------
+Số 394/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập BCĐ tham gia Hội thi GVDG THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012[30-12-2011]
--------------------------
+Phân công chấm chéo bài kiểm tra HKI năm học 2011-2012[30-12-2011]
--------------------------
+Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) [29-12-2011]
--------------------------
+Giấy triệu tập tập huấn kiểm kê Mức chất lượng tối thiểu năm học 2010-2011 (Tiểu học)[29-12-2011]
--------------------------
+Kế hoạch tham gia giao lưu CBQL giỏi cấp tỉnh[29-12-2011]
--------------------------
+ Số: 371/GDĐT V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 [29-12-2011]
--------------------------
+Hướng dẫn báo cáo thống kê giữa năm học 2011-2012[29-12-2011]
--------------------------
+Số: 396/QĐ-GDĐT Về việc thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường Mầm non Hòa Bình 2 [27-12-2011]
--------------------------
+Số: 367/GDĐT V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 [27-12-2011]
--------------------------
+Số: 396/QĐ-GDĐT Về việc thành lập đoàn thanh tra toàn diện Trường Mầm non Hòa Bình 2 [26-12-2011]
--------------------------
+SỐ 359/GDĐT VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC[26-12-2011]
--------------------------
+số 05/CTĐ-GD VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHONG TRÀO"TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM"[26-12-2011]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THCS HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012[26-12-2011]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường MN Hòa Bình 2[23-12-2011]
--------------------------
+TSố: 58/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông [21-12-2011]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH THCS [21-12-2011]
--------------------------
+KHẨN: Treo cờ Tổ quốc nhân tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh: Núi Hương, Chùa Hương, Bàu Hương[20-12-2011]
--------------------------
+Số: 354/GDĐT V/v góp ý kiến cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường trung học [19-12-2011]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ I VÀ CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO (CẤP TIỂU HỌC)[15-12-2011]
--------------------------
+Số 349/GDĐT Về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật năm học 2011-2012[13-12-2011]
--------------------------
+Triệu tập luyện tập và tham gia giải bóng chuyền[09-12-2011]
--------------------------
+Danh sách VĐV, HLV nhận đồng phục, chụp hình tiền nước HKPĐ tỉnh năm học 2010-2011[09-12-2011]
--------------------------
+Thông báo số 1 "Hội thi giáo viên giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012[07-12-2011]
--------------------------
+SỐ 346/KH-GDĐT KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 [06-12-2011]
--------------------------
+Số 337/GDĐT Trọng tâm công tác tháng 12/2011[05-12-2011]
--------------------------
+ Số 328/GD ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải toán trên Internet năm học 2011-2012 [02-12-2011]
--------------------------
+Mẫu đính kèm CV số 339/GDĐT[02-12-2011]
--------------------------
+Số 339/GDĐT V/v xét cấp học bổng Mai vàng năm 2011[02-12-2011]
--------------------------
+Số 331/GDĐT V/v hướng dẫn cấp giấy phép cho GVTH nhận quản lý HS ngoài giờ lên lớp[01-12-2011]
--------------------------
+Giấy triệu tập Tổ Tư vấn[01-12-2011]
--------------------------
+Số 338/GDĐT V/v điều chỉnh thời gian thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Phong và lịch bốc thăm Hội thi giao lưu CBQL giỏi cấp huyện[01-12-2011]
--------------------------
+Số: 336 /GDĐT ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN TÂY HÒA NĂM HỌC 2011-2012 [30-11-2011]
--------------------------
+SỐ 234/KH- GDĐT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM HỌC 2011-2012[30-11-2011]
--------------------------
+GIẤY MỜI [30-11-2011]
--------------------------
+SỐ 333/GDĐT VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA" [30-11-2011]
--------------------------
+ Số: 335/GDĐT V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kỳ I và sơ kết công tác chuyên môn THCS [30-11-2011]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 1 HÒA PHONG [30-11-2011]
--------------------------
+SỐ 337/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON HÒA MỸ ĐÔNG [30-11-2011]
--------------------------
+SỐ 378/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG THCS LÊ HOÀN [30-11-2011]
--------------------------
+Thông báo về việc thanh tra toàn diện Trường TH Số 1 Hòa Phong[29-11-2011]
--------------------------
+Thông báo về việc thanh tra toàn diện Trường THCS Lê Hoàn[29-11-2011]
--------------------------
+Thông báo về việc thanh tra toàn diện Trường MN Hòa Mỹ Đông[29-11-2011]
--------------------------
+Số 332/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2011-2012[29-11-2011]
--------------------------
+Số 321/GDĐT V/v dừng tổ chức Festival "Khám phá khoa học cùng SKYCARE"[29-11-2011]
--------------------------
+Triệu tập họp tổ dạy bồi dưỡng HSG dự thi cấp tỉnh năm học 2011-2012[29-11-2011]
--------------------------
+Số: 370/QĐ-GDĐT Quyết định Về việc thành lập Tổ bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 [29-11-2011]
--------------------------
+KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 [29-11-2011]
--------------------------
+Danh sách đội tuyển HSG lớp 9 dự bồi dưỡng cấp tỉnh năm học 2011-2012[29-11-2011]
--------------------------
+Số: 368/QĐ-GDĐT Quyết định Về việc thành lập Đội tuyển bồi dưỡng dự thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 [29-11-2011]
--------------------------
+Số: 369/QĐ-GDĐT Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp tỉnh năm học 2011-2012 [29-11-2011]
--------------------------
+Danh sách kèm theo công văn số 327/GDĐT[29-11-2011]
--------------------------
+Số: 327/GDĐT V/v tổ chức hội thi giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp huyện [29-11-2011]
--------------------------
+Số 323/GDĐT V/v triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 8 năm 2012[28-11-2011]
--------------------------
+ Số: 320/GDĐT V/v hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày [24-11-2011]
--------------------------
+Số: 324/GDĐT V/v triển khai tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 [24-11-2011]
--------------------------
+Tổng hợp kết quả thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2011-2012[24-11-2011]
--------------------------
+Số: 320/GDĐT V/v tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên THCS [24-11-2011]
--------------------------
+Số:318/GDĐT V/v nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học năm học 2011-2012 [24-11-2011]
--------------------------
+ Số: 320/GDĐT V/v tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên THCS [23-11-2011]
--------------------------
+Mẫu đính kèm CV số 314/GDĐT[18-11-2011]
--------------------------
+Số 314/GDĐT V/v báo cáo hoạt động Y tế học đường[18-11-2011]
--------------------------
+Kết quả thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2011-2012[15-11-2011]
--------------------------
+Thư mời dự tọa đàm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(1982-2011)[14-11-2011]
--------------------------
+SỐ 5379/QĐ-UBND VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2011-2012[11-11-2011]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012[11-11-2011]
--------------------------
+Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Tây Hòa giai đoạn 2011-2015[09-11-2011]
--------------------------
+Tham gia bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới thế giới[09-11-2011]
--------------------------
+Số 309/GDĐT V/v tập huấn CBQL và tổ trưởng CM THCS[09-11-2011]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng thường kỳ[09-11-2011]
--------------------------
+Chỉ thị V/v phát động phong trào thi đua "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới"[09-11-2011]
--------------------------
+Tổng hợp kết quả hiến máu đợt II/2011[09-11-2011]
--------------------------
+CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA" CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI"[08-11-2011]
--------------------------
+Số 304/GDĐT V/v báo cáo danh sách BCH công đoàn cơ sở và Ban thanh tra nhân dân trường học[07-11-2011]
--------------------------
+Giấy triệu tập Đội văn nghệ[07-11-2011]
--------------------------
+SỐ 366/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA PHÚ [04-11-2011]
--------------------------
+SỐ 366/QĐ-GDĐT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÒA PHÚ [04-11-2011]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA TOÀN DIỆN TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHONG [04-11-2011]
--------------------------
+TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TAY CHÂN MIỆNG[04-11-2011]
--------------------------
+CỬ GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV/AIDS [04-11-2011]
--------------------------
+Số: 300/GDĐT V/v triệu tập giáo viên tham dự tập huấn giáo viên Tiếng Anh tiểu học [03-11-2011]
--------------------------
+Số 298/GDĐT V/v xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2/2011[03-11-2011]
--------------------------
+Danh sách phòng thi chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2011-2012 (Các trường góp ý qua email chậm nhất đến ngày 04/11/2011)[02-11-2011]
--------------------------
+Số 290/GDĐT Tổng hợp thí sinh đăng ký dự thi chọn HSG Lớp 9 năm học 2011-2012[02-11-2011]
--------------------------
+Số 294/GDĐT Danh sách CBCC tham gia hiến máu tình nguyện đợt II/2011[02-11-2011]
--------------------------
+Số 297/GDĐT V/v tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11(1982-2011)[02-11-2011]
--------------------------
+Số 1221/SGDĐT-VP V/v chứng thực bản sao giấy khai sinh[02-11-2011]
--------------------------
+Số: 35/HD-CĐGD HƯỚNG DẪN Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2011 - 2012 [01-11-2011]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường MN Hòa Phong[01-11-2011]
--------------------------
+Thông báo thanh tra toàn diện Trường TH Số 2 Hòa Phú[01-11-2011]
--------------------------
+Mẫu báo cáo cấp Tiểu học theo Bộ [31-10-2011]
--------------------------
+Số 287/GDĐT V/v góp ý cho bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học[31-10-2011]
--------------------------
+Số 286/GDĐT V/v tăng cường công tác giáo dục NS-VSMT[31-10-2011]
--------------------------
+Báo cáo thống kê số lượng nhà tiêu hợp vệ sinh[31-10-2011]
--------------------------
+Giấy triệu tập cấp Tiểu học[31-10-2011]
--------------------------
+Giấy mời họp Hiệu trưởng THCS Nguyễn Anh Hào, THCS Nguyễn Thị Định[31-10-2011]
--------------------------
+Số 279/GDĐT V/v thông báo kết quả thanh tra chuyên môn Trường TH Số 1 Hòa Đồng[31-10-2011]
--------------------------
+Số 02/KH-GDĐT-VSTBPN V/v tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giới cho cán bộ nữ[31-10-2011]
--------------------------
+TRIỆU TẬP THAM GIA GIẢI BI DA CẤP HUYỆN [31-10-2011]
--------------------------
+TRIỆU TẬP ĐỘI VĂN NGHỆ [31-10-2011]
--------------------------
+Về việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2011 [31-10-2011]
--------------------------
+THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG [24-10-2011]
--------------------------
+Số: 283/GDĐT V/v triệu tập giáo viên tham gia lớp tập huấn “Tin học ứng dụng với phần mềm mã nguồn mở” [21-10-2011]
--------------------------
+Số: 282/GDĐT V/v hướng dẫn thông tin và quản trị trang thông tin điện tử các trường TH và THCS [20-10-2011]
--------------------------
+Số 277/GDĐT V/v phân phối cây trồng năm học 2011-2012[19-10-2011]
--------------------------
+Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2011)[19-10-2011]
--------------------------
+Số 278/GDĐT V/v tiếp tục thu BHYT học sinh đợt 2 năm học 2011-2012[19-10-2011]
--------------------------
+TRIỂN KHAI FESTIVAL "KHÁM PHÁ KHOA HỌC, CÙNG SKYCARE" CHO HỌC SINH TIỂU HỌC [19-10-2011]
--------------------------
+ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỘI NGHỊ CÁN BÔ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2011-2012 (ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC)[19-10-2011]
--------------------------
+Số 273/GDĐT V/v tổ chức cuộc thi vẽ tranh ATGT Chủ đề "Chiếc ôtô mơ ước" lần thứ nhất[17-10-2011]
--------------------------
+Số: 268/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012 [17-10-2011]
--------------------------
+Mẫu báo cáo Bộ GD&ĐT cấp Tiểu học[17-10-2011]
--------------------------
+TRIỆU TẬP TẬP HUẤN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC[14-10-2011]
--------------------------
+Số 292/QĐ-GDĐT Quyết định thành lập Tổ Tin học năm học 2011-2012[13-10-2011]
--------------------------
+Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học, dạy học bằng bản đồ tư duy"[13-10-2011]
--------------------------
+Số 270/GDĐT V/v quy định trang phục công sở trong trường học đối với CB-CC-VC ngành giáo dục và đào tạo[11-10-2011]
--------------------------
+Số: 267/GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012 [11-10-2011]
--------------------------
+Số 264/GDĐT V/v tập huấn công tác giáo dục Nước sạch-VSMT năm học 2011-2012[11-10-2011]
--------------------------
+Số 256/GDĐT V/v học tập quán triệt "Quy định đạo đức nhà giáo"[11-10-2011]
--------------------------
+Số 303/QĐ-GDĐT Quyết định V/v thành lập đoàn thanh tra chuyên môn Trường TH Số 1 Hòa Đồng[11-10-2011]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP HỌP TỔ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC [11-10-2011]
--------------------------
+Số 300/QĐ-GDĐT Quyết định V/v khen thưởng thành tích xuất sắc qua Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học năm học 2011-2012[10-10-2011]
--------------------------
+THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA NĂM HỌC 2011-2012 [10-10-2011]
--------------------------
+HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2011[10-10-2011]
--------------------------
+TRIỆU TẬP HỌP GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC NĂM 2011-2012[10-10-2011]
--------------------------
+QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012[10-10-2011]
--------------------------
+BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010 – 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 – 2012 [10-10-2011]
--------------------------
+TỔ CHỨC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 (CẤP THCS)[08-10-2011]
--------------------------
+SỐ 05/KH-LT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2011-2012[07-10-2011]
--------------------------
+SỐ 259/GDĐT "ĐĂNG KÝ CÂY TRỒNG NĂM HỌC 2011-2012"[06-10-2011]
--------------------------
+BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẤP TIỂU HỌC [06-10-2011]
--------------------------
+ Số: 251/GDĐT "V/v Hướng dẫn hội thi Vở sạch- Chữ đẹp năm học 2011-2012 và đăng kí mua sách". [06-10-2011]
--------------------------
+SỐ 248/GDĐT THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH [06-10-2011]
--------------------------
+THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỀ CUỘC HỌP CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012[06-10-2011]
--------------------------
+SỐ 256/GDĐT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM HỌC 2011-2012[06-10-2011]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012[06-10-2011]
--------------------------
+Mẫu kế hoạch giảng dạy GVTHCS[03-10-2011]
--------------------------
+Số 243/GDĐT V/v kiểm tra trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học 2011-2012[30-09-2011]
--------------------------
+Số 291/QĐ-GDĐT Quyết định V/v thành lập BTC-BGK Hội thi văn nghệ tuyên truyền phòng, chống ma túy trong nhà trường năm học 2011-2012[30-09-2011]
--------------------------
+Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và lịch công tác trọng tâm năm học 2011-2012 cấp Mầm non[30-09-2011]
--------------------------
+Số 249/GDĐT V/v tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong đoàn viên, thanh niên năm 2011[30-09-2011]
--------------------------
+Thông báo về việc phân hạng trường năm học 2011-2012[30-09-2011]
--------------------------
+Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và lịch công tác trọng tâm năm học 2011-2012 cấp Tiểu học[29-09-2011]
--------------------------
+Số: 244/GDĐT V/v báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị [28-09-2011]
--------------------------
+HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011 – 2012 [27-09-2011]
--------------------------
+KẾ HOẠCH “V/v tham gia cuộc thi Vẽ tranh, Bóng bàn, Đàn Organ – Năm 2011” [27-09-2011]
--------------------------
+BÁO CÁO CÔNG VIỆC ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012[27-09-2011]
--------------------------
+GIẤY TRIỆU TẬP GIÁO VIÊN THCS MỚI NHẬN NHIỆM SỞ ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012[27-09-2011]
--------------------------
+Số 239/GDĐT V/v tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc[26-09-2011]
--------------------------
+Triệu tập tập huấn trọng tài bóng đá[26-09-2011]
--------------------------
+SỐ 289/QĐ-GDĐT QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2011-2012[23-09-2011]
--------------------------
+Số: 04 /LT- HĐ&GDĐT V/v đăng ký mua Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên [22-09-2011]
--------------------------
+KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH “V/v Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội huyện Tây Hòa năm học 2011 - 2012” [22-09-2011]
--------------------------
+KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG, NĂM HỌC 2011 - 2012 [22-09-2011]
--------------------------
+CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012 [22-09-2011]
--------------------------
+GIẤY MỜI HỌP BCH CĐGD HUYỆN TÂY HÒA, NHIỆM KỲ 2008-2013[21-09-2011]
--------------------------
+SỐ 124/TB-GDĐT THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012[21-09-2011]
--------------------------
+SỐ 232/GDĐT VỀ VIỆC TỔ CHƯC KHÓA BỒI DƯỠNG ĐÀO TẠO CÔ NUÔI DẠY TRẺ, CÔ NẤU ĂN CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON [21-09-2011]
--------------------------
+GIẤY MỜI HỌP (BẬC HỌC MẦM NON)[21-09-2011]
--------------------------
+Số: 227 /GDĐT V/v báo cáo tuyển sinh lớp 1 năm học 2011-2012 [21-09-2011]
--------------------------
+MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (CẤP THCS)[21-09-2011]
--------------------------
+Số 04/LT-PGDĐT-CĐGD V/v tiếp tục thu quỹ tương trợ ngành giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012[19-09-2011]
--------------------------
+Hỗ trợ trang bị sách thiết bị vào thư viện trường học năm học 2011-2012[19-09-2011]
--------------------------
+Số 220/GDĐT Về việc phân công thẩm tra CSVC của giáo viên xin cấp phép dạy thêm năm học 2011-2012 [18-09-2011]
--------------------------
+sỐ 221/KH-GDĐT Kế hoạch tập huấn công tác phòng chống ma túy trong nhà trường năm học 2011-2012[18-09-2011]
--------------------------
+ THÔNG BÁO V/v Lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 [18-09-2011]
--------------------------
+Biểu mẫu thống kê đầu năm học 2011-2012[18-09-2011]
--------------------------
+Hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2011-2012 và tập huấn sử dụng phần mềm thống kê EMIS[18-09-2011]
--------------------------
+ Số 215/GDĐT LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THCS NĂM HỌC 2011 – 2012 [18-09-2011]
--------------------------
+Số: 214/GDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012 [14-09-2011]
--------------------------
+Giấy mời họp triển khai công tác chuyên môn đầu năm - Cấp THCS[14-09-2011]
--------------------------
+HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (CẤP TIỂU HỌC)[13-09-2011]
--------------------------
+BÁO CÁO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012 (CẤP TIỂU HỌC)[13-09-2011]
--------------------------
+DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬN KEM ĐÁNH RĂNG COLLGATE[13-09-2011]
--------------------------
+Số 222/KH-PGDĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ tuyên truyền, phòng chống ma túy năm học 2011-2012[13-09-2011]
--------------------------
+CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ NĂM HỌC 2011-2012 (MẦM NON)[12-09-2011]
--------------------------
+Số 218/GDĐT Báo cáo thống kê năm học 2011-2012 (Mầm non) [12-09-2011]
--------------------------
+Số 217/GDĐT về việc triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tay-chân-miệng[12-09-2011]
--------------------------
+Số 03/KHLT-PGDĐT-CAH Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông và kiểm tra công tác ATGT trong nhà trường năm học 2011-2012 [12-09-2011]
--------------------------
+THÔNG BÁO KHẨN V/v Treo cờ rủ 2 ngày tang lễ đồng chí Võ Chí Công [10-09-2011]
--------------------------
+Triệu tập Họp phân công điều chỉnh nội dung dạy học theo yêu cầu giảm tải.[09-09-2011]
--------------------------
+Số: 31/CĐGD V/v vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo [08-09-2011]
--------------------------
+Số 213/GDĐT V/v chấn chỉnh tin đồn về bắt cóc trẻ em trên địa bàn huyện[08-09-2011]
--------------------------
+Số: 212/GDĐT V/v cấp giấy phép dạy thêm năm học 2011-2012 [08-09-2011]
--------------------------
+BÁO CÁO NHANH SỐ LIỆU ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012(CẤP THCS)[07-09-2011]
--------------------------
+Số: 205/GDĐT V/v triển khai tháng ATGT –Tháng 9/2011 và công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm học 2011-2012 [07-09-2011]
--------------------------