Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà

  Thông tin chung
 
 Văn bản pháp quy
 
 Thông tin ngành
 
 Tài nguyên
 
 Lượt truy cập
632841
 
 Liên kết
 
 Quảng cáo
 
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Số: 407/GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

 
2 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG MN, TH VÀ THCS TRONG HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

 
3 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013 -2014

 
4 Giấy mời họp BCH Công đoàn giáo dục huyện Tây Hòa

 
5 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học năm học 2013-2014

 
6 Số 448/GDĐT V/v phối hợp tuyên truyền công tác PCCC

 
7 Thông báo phân hạng trường năm học 2013-2014

 
8 V/v sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an

 
9 Số 438/GDĐT V/v triển khai sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

 
10 SỐ 437/GDĐT VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI NĂM 2013

 
11 Số 433/GDĐT V/v mặc đồng phục của học sinh năm học 2013-2014

 
12 Số:435/GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện dạy học môn: Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân năm học 2013-2014

 
13 Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ

 
14 Giấy triệu tập thầy giáo Dương Nguyễn Duy

 
15 SỐ 42/TB-GDĐT THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN THCS TRỰC TUYẾN

 
16 SỐ 429 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 
17 Các đề án mẫu về xác định vị trí việc làm

 
18 Số 428/GDĐT V/v báo cáo số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn

 
19 Số 401/TB-GDĐT V/v thay đổi địa điểm tập huấn xây dựng Đề án xác định VTVL và cơ cấu ngạch công chức, viên chức

 
20 Số 426/GDĐT Báo cáo kết quả huy động trẻ MN ra lớp

 
Trang  
   
 
     
       
    Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tây Hoà
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    Thị trấn Phú Thứ - Tây Hoà - Phú Yên
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0573578661-0573578660
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
057.3842048