* Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh những dấu hiệu vi phạm pháp luật và tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.

- Bà Trương Thị Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Số điện thoại liên hệ: 

              + Cố định: 02573. 578. 657 (trong giờ hành chính). 

              + Di động: 081 588 4179. 

- Email: ttdan.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn