• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA
 •   Trương Thị Dân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02.573.578657
  • Email:
   ttdan.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lê Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02.573.578660
  • Email:
   lhoang.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lương Thái Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02.573.578658
  • Email:
   ltnguyen.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Nguyễn Văn Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   nvbon.pg
 •   Lương Thế Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0573.578656
  • Email:
   ltlich.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Trần Lê Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0573.578656
  • Email:
   tlvan.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lê Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng TV-TH
  • Điện thoại:
   0573578659
  • Email:
   ltthang.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Ngô Trung Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0573.578659
  • Email:
   ntmanh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư, Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0573.578659
  • Email:
   ntphuong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lê Xuân Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0573578655
 •   Phan Thống Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   ptnhat.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn