• :
 • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA
 •   Nguyễn Văn Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   nvbon.pg
 •   Phan Thống Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   ptnhat.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Dương Nguyễn Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0573.578655
  • Email:
   dnduy.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Ngô Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   057.3.578.660
  • Email:
   nvnghia.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Nguyễn Thành Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   nttam.pgdtayhoa@phuyen.edu,vn