Monday, 27/09/2021 - 13:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA
 •   Lương Thế Lịch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0573.578656
  • Email:
   ltlich.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Nguyễn Văn Bốn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   nvbon.pg
 •   Ngô Trung Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0573.578659
  • Email:
   ntmanh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lê Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng TV-TH
  • Điện thoại:
   0573578659
  • Email:
   ltthang.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Trần Lê Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức
  • Điện thoại:
   0573.578656
  • Email:
   tlvan.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Lê Xuân Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0573578655
 •   Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư, Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0573.578659
  • Email:
   ntphuong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Ngô Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   057.3.578.660
  • Email:
   nvnghia.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
 •   Phan Thống Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0573.578660
  • Email:
   ptnhat.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn