1-Tên đơn vị: TH SỐ 1 HÒA BÌNH 1Mã PMIS: 54562439
 Địa chỉ:  Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0977746105
 Thư điện tử:  so1hoabinh1.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: http://so1hoabinh1-tayhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS: http://portal.e-school.edu.vn/get/pupilinformation?searchtype=school&provinceId=77&districtId=1422&levelId=1&schoolId=9287
Xem chi tiết