KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ  
 
 1-Tên đơn vị: THCS NGUYỄN ANH HÀOMã PMIS: 54562520
 Địa chỉ:  Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0979042522
 Thư điện tử:  nguyenanhhao.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: http://nguyenanhhao-tayhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS: http://portal.e-school.edu.vn/get/pupilinformation?searchtype=school&provinceId=77&districtId=1422&levelId=2&schoolId=9313
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị: THCS NGUYỄN TẤT THÀNHMã PMIS: 54562519
 Địa chỉ:  Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  01275884180
 Thư điện tử:  nguyentatthanh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: http://nguyentatthanh-tayhoa.phuyen.edu.vn
 SMAS: http://portal.e-school.edu.vn/get/pupilinformation?searchtype=school&provinceId=77&districtId=1422&levelId=2&schoolId=9310
Xem chi tiết