KHỐI HỌC MẦM NON  
 
 1-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA BÌNH 1Mã PMIS: 54562316
 Địa chỉ:  Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0903541760
 Thư điện tử:  mnhoabinh1.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị: MẦM NON THỊ TRẤN PHÚ THỨMã PMIS: 54562317
 Địa chỉ:  Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  01224420962
 Thư điện tử:  mghoabinh2.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA PHONGMã PMIS: 54562322
 Địa chỉ:  Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0934921779
 Thư điện tử:  mghoaphong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA PHÚMã PMIS: 54562323
 Địa chỉ:  Hòa Phú, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  01656493239
 Thư điện tử:  mghoaphu.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị: MẦM NON SƠN THÀNH ĐÔNGMã PMIS: 54562324
 Địa chỉ:  Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0982596343
 Thư điện tử:  mgsonthanhdong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị: MẦM NON SƠN THÀNH TÂYMã PMIS: 54562325
 Địa chỉ:  Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  098321321
 Thư điện tử:  mnsonthanhtay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA MỸ TÂYMã PMIS: 54562320
 Địa chỉ:  Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0987085672
 Thư điện tử:  mghoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA MỸ ĐÔNGMã PMIS: 54562319
 Địa chỉ:  Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  01215716284
 Thư điện tử:  mghoamydong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA THỊNHMã PMIS: 54562321
 Địa chỉ:  Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0903579238
 Thư điện tử:  mghoathinh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA ĐỒNGMã PMIS: 54562318
 Địa chỉ:  Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  01658558872
 Thư điện tử:  mnhoadong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị: MẦM NON HÒA TÂN TÂYMã PMIS: 54562314
 Địa chỉ:  Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:  0913856988
 Thư điện tử:  mghoatantay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website: 
 SMAS: 
Xem chi tiết