Chào mừng quý khách ghé thăm Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hoà
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003255040
 Hôm nay :   2946       
 Hôm qua :    640       
 Tất cả:   3255040       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Bình 1 Mã PMIS: 54562316
 Địa chỉ:   Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0903541760
 Thư điện tử:   mnhoabinh1.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non thị trấn Phú Thứ Mã PMIS: 54562317
 Địa chỉ:   Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01224420962
 Thư điện tử:   mghoabinh2.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Phong Mã PMIS: 54562322
 Địa chỉ:   Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0934921779
 Thư điện tử:   mghoaphong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Phú Mã PMIS: 54562323
 Địa chỉ:   Hòa Phú, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01656493239
 Thư điện tử:   mghoaphu.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non Sơn Thành Đông Mã PMIS: 54562324
 Địa chỉ:   Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0982596343
 Thư điện tử:   mgsonthanhdong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non Sơn Thành Tây Mã PMIS: 54562325
 Địa chỉ:   Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   098321321
 Thư điện tử:   mnsonthanhtay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Mỹ Tây Mã PMIS: 54562320
 Địa chỉ:   Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0987085672
 Thư điện tử:   mghoamytay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Mỹ Đông Mã PMIS: 54562319
 Địa chỉ:   Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01215716284
 Thư điện tử:   mghoamydong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Thịnh Mã PMIS: 54562321
 Địa chỉ:   Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0903579238
 Thư điện tử:   mghoathinh.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Đồng Mã PMIS: 54562318
 Địa chỉ:   Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   01658558872
 Thư điện tử:   mnhoadong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non Hòa Tân Tây Mã PMIS: 54562314
 Địa chỉ:   Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0913856988
 Thư điện tử:   mghoatantay.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa
Địa chỉ :Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0573.578661-Thư điện tử: pgddttayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Hòa