• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA
Văn bản liên quan
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
Số: 422/GDĐT V/v tham gia, hưởng ứng 02 cuộc thi viết 02/08/2022
Soos: 81/TB-BQL-GDĐT V/v nhận tiền tương trợ quý II - năm 2022 29/07/2022
Số: 417/GDĐT V/v vận động hỗ trợ cho 01 giáo viên bị bệnh nan y 29/07/2022
Số: 418/GDĐT V/v chấn chỉnh thực hiện các khoản thu khi tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho năm học mới 2022-2023 29/07/2022
Số: 416/GDĐT V/v giới thiệu tác phẩm “Tục ngữ, câu đố, ca dao Tây Hòa - Di sản văn hóa một vùng đất” của tác giả Nguyễn Hoài Sơn 29/07/2022
Số: 413/GDĐT V/v báo cáo thực trạng, nhu cầu và số lượng giáo viên, nhân viên để chuẩn bị công tác giảng dạy năm học 2022-2023 27/07/2022
Số: 55/GTT-GDĐT V/v Khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2021-2022 27/07/2022
Số: 65/KH-GDĐT KẾ HOẠCH thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện của Phòng Giáo dục và Đào tạo 27/07/2022
Số: 411/GDĐT V/v tổng kết Cuộc thi “Trường, lớp xanh - sạch - đẹp - an toàn” cấp huyện 26/07/2022
Số: 410/GDĐT V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 7/2022 26/07/2022